پرسشنامه، تست و آزمون‌های روان‌شناسی

حضرت زهرا سلام الله علیها فرموده اند: کسی که عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد، پروردگار بزرگ، برترین مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد.

پرسشنامه کمال­گرایی هیل

 

پرسشنامه کمال­گرایی هیل

هيل و همكاران (2004) اقدام به ساختن ابزاری نمودند كه به صورت خودگزارشی و از نوع پرسشنامه­های عینی است و بر اساس دیدگاه شناختی- رفتاری تهیه شده است.  نسخه فارسی سیاهه کمال‌گرایی با 58 عبارت و 6 زیرمقیاس که توسط هومن و سمائی در سال 1389 در نمونه ایرانی اعتباریابی، رواسازی و هنجاریابی شد و دارای 6 زيرمقياس: حساسیت بین فردی، تلاش برای عالی بودن، نظم و سازماندهی، ادراک فشار از سوی والدین، هدفمندی و استانداردهای بالا برای دیگران است.

 

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲۰ آبان۱۳۸۹ساعت 23:14  توسط آزمون‌یار پویا  | 

پرسشنامه مقابله با شرایط پر استرس

پرسشنامه مقابله با شرایط پر استرس[1]

(CISS)

پرسشنامه مقابله با شرایط پر استرس در سال 1990 توسط اندلر و پارکر به منظور ارزیابی نحوه رویایی افراد با مشکلاتشان ساخته شد. این آزمون دارای 48 عبارت است و سه سبک مقابله اصلی، یعنی مقابله مسئله مدار، که به معنای کنترل هیجانات و برنامه ریزی برای حل گام به گام مسئله است، مقابله هیجان مدار، که در آن فرد به جای تمرکز بر خود مسئله بر هیجانات ناشی از آن تمرکز کرده و به جای حل مشکل برای کاهش دادن هیجانات منفی تلاش می‌کند و سبک مقابله اجتنابی که در فرد از روبرو شدن با مشکل اجتناب می‌کند، زیرمقیاس مقابله اجتنابی خود به دو بعد سرگرمی اجتماعی و توجه گردانی تقسیم می‌شود.

 [1] . Coping Inventory for Stressful Situations

 

 

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا
+ نوشته شده در  جمعه ۳۰ مهر۱۳۸۹ساعت 12:6  توسط آزمون‌یار پویا  | 

مقیاس سازگاری اجتماعی

 مقیاس سازگاری اجتماعی[1]

(SAS)

معرفي

مقیاس سازگاری اجتماعی به عنوان یک مقیاس برآیند برای ارزیابی درمان دارویی و روان درمانی بیماران افسرده طراحی شده است. در حال حاضر از این مقیاس برای سنجش سازگاري بيماران و افراد سالم به طور گسترده‌اي استفاده مي‌شود.

استفاده روز افزون از اين مقياس خودسنجي نشان دهنده تمايل فزاينده براي ارزيابي سازگاري موفقيت‌آميز با زندگي در اجتماع، جدا از مشكلات عملكرد در نقش‌هاي خاص است. رويكرد بيشتر مربوط به بيماراني است كه نشانه‌هاي باليني قابل توجهي نداشته‌اند و درمان باليني دريافت كرده‌اند.

مبناي نظري و محتوای عبارات به كار رفته در آزمون از مصاحبۀ ساخت‌دار و نمره‌گذاري شده گرلند برای ارزیابی ناسازگاری و مطالعات تجربی اولیه به وسیلۀ پی کل[2] و ویسمن[3]  در سال 1999 گرفته شده است. اين مقیاس روابط بین فردی را در نقش‌های مختلف، شامل احساسات، رضایت، اختلاف، و عملکرد ارزیابی می‌کند. ساختار آزمون 2 بعد مجزا را نشان می‌دهد : 6 حوزه نقشي (مانند: کاری، خانوادگی) و 5 بُعد از سازگاری که برای هر کدام از حوزه نقش‌ها (متناسب با نقش) انتخاب شدند. مقیاس سازگاری اجتماعی در ابتدا به عنوان برنامۀ مصاحبه تهیه و سپس به يك آزمون خودسنجی تبدیل شد، نسخۀ خودسنجی از لحاظ ارزان بودن برای مجری سودمند است و هم چنین سوگیری مصاحبه کننده در آن اثر ندارد. نسخۀ خودسنجی به وسیلۀ پاسخ دهنده تکمیل می‌شود، امّا خویشاوندان وي نيز مي‌توانند آن را تکمیل كنند.[1]- The Social Adjustment Scale

2. Paykel

3. Myrna M. Weissman

 

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا
+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۲ مهر۱۳۸۹ساعت 19:56  توسط آزمون‌یار پویا  | 

پرسشنامه استرس شغلی بیمارستانی

پرسشنامه استرس شغلی بیمارستانی[1]

(HSS-35)

  این پرسشنامه به منظور سنجش عوامل استرس زا در محیط‌های کاری (به ویژه در محیط‌های بیمارستانی و درمانی) تدوین و طراحی شده است و مشتمل بر 35 سؤال است که 10 زیرمقیاس گرانباری (بارکاری نقش)، بی‌کفایتی (کم باری) نقش، ناسازگاری (دوگانگی) نقش، ابهام نقش، روابط با مافوق و همکار، نوبت کاری، عوامل فیزیکی، عوامل شیمیایی، عوامل بیولوژیکی و عوامل ارگونومیکی را مورد بررسی قرار می‌دهد.[1] -Hospital Stress Scale

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا


+ نوشته شده در  سه شنبه ۶ مهر۱۳۸۹ساعت 20:13  توسط آزمون‌یار پویا  | 

پرسشنامۀ ارزش‌هاي مربوط به شغل

 پرسشنامۀ ارزشهاي مربوط به شغل[1]

 

معرفي

                   پرسشنامۀ ارزش‌هاي مربوط به شغل به منظور استفاده به صورت آنلاين توسط افراد در برنامۀ راهنمای جست و جوی شغلی از طریق رایانه توسط بابك و گور (2001) ساخته شد. در اين آزمون 22 ارزش شغلي مطرح شده است و آزمودني بايد ميزان اهميت اين ارزش‌ها را در يك طيف ليكرت 4 درجه‌اي مشخص كند. پرسشنامۀ ارزش‌هاي مربوط به شغل ارزش‌هاي ترجیح فرد را در چهار حيطۀ محيط‌كاري، وظايف شغلي، آمادگي شغلي و فرصت‌هاي شغلي مورد ارزيابي قرار مي‌دهد.

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا[1] . Work-Relevant Values Inventory

+ نوشته شده در  یکشنبه ۲۸ شهریور۱۳۸۹ساعت 20:46  توسط آزمون‌یار پویا  | 

پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (ISI)

پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (ISI)[1]

معرفی

پرسشنامه سبک هویت به منظور ارزیابی جهت گیری هویت افراد توسط برزونسکی در سال 1989ساخته و در سال 1992 مورد تجدیدنظر قرار گرفت.این آزمون یک ابزار خودگزارشی 40 آیتمی است که از 4 زیرمقیاس تشکیل یافته است که 3 تا از آنها شامل سبک های هویت و چهارمین زیرمقیاس مربوط به تعهد است. زیرمقیاس های پرسشنامه سبک هویت عبارتند از:

1. زیرمقیاس جهت گیری اطلاعاتی

2. زیرمقیاس جهت گیری هنجاری

3. زیرمقیاس جهت گیری سردرگم/ اجتنابی

4. زیرمقیاس تعهد،

 

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا

 


[1] . IDENTITY STYLE INVENTORY

+ نوشته شده در  جمعه ۲۶ شهریور۱۳۸۹ساعت 11:13  توسط آزمون‌یار پویا  | 

مقیاس خودكارآمدي مقابله با مشکلات

مقیاس خودكارآمدي مقابله با مشکلات[1]

معرفي

مقياس خودكارآمدي مقابله با مشکلات در سال 2006 توسط چسني و همكاران و به منظور ارزيابي خودكارآمدي مربوط به شيوه‌هاي مقابلۀ فرد در برابر مشكلات ساخته شد. اين مقياس يك آزمون 26 عبارتی است كه در آن از آزمودني خواسته شده است كه در يك مقياس ليكرت 11 درجه‌اي (از 0 = هيچ وقت نمي‌توانم از پس آن برآيم تا 10= مطمئنم كه مي‌توانم از پس آن برآيم ) مشخص كند كه هنگام مواجهه با مشكلات تا چه حد مي‌تواند هر يك از كارهاي بيان شده را انجام دهد. مقياس خودكارآمدي مقابله‌اي داراي سه زيرمقياس: استفاده از راهكارهاي مقابلۀ مسئله مدار، متوقف ساختن افكار و هيجانات منفي و كسب حمايت از جانب دوستان و خانواده است.[1] . Coping Self-Efficacy Scale

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۰ شهریور۱۳۸۹ساعت 13:32  توسط آزمون‌یار پویا  | 

راهنمای مقياس خودكارآمدي عمومي

  مقياس خودكارآمدي عمومي[1]

 (GSE)

معرفي

مقياس خودكارآمدي عمومي در سال 1979 توسط شواتزرو جروسلم، به منظور ارزيابي خودكارآمدي عمومي و اجتماعي ساخته شد. آزمون مذكور داراي 20 عبارت و دو زيرمقياس خودكارآمدي عمومي و اجتماعي بود. در سال 1981 شواتزر و و جروسلم آزمون را مورد بازنگري قرار داده و تعداد عبارات آن را به 10 عدد كاهش دادند. بنابراين پرسشنامۀ باورهاي خودكارآمدي فعلي داراي 10 عبارت است كه همگي ميزان خودكارآمدي عمومي را مي‌سنجند. سازۀ خودكارآمدي ادراك شده نشان دهندۀ ديد خوشبينانۀ فرد نسبت به خود است (شوارتزر1992).


 


1. General Self_efficacy Scale

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا

 

+ نوشته شده در  جمعه ۵ شهریور۱۳۸۹ساعت 13:22  توسط آزمون‌یار پویا  | 

مقياس خلاصه ارزيابي روانپزشکي

مقياس خلاصه ارزيابي روانپزشکي[1]

(BPRS)

 معرفی

 مقياس خلاصه ارزيابي روانپزشکي (اورال[1] و گورهام[2]، 1988)، ابزار نمره‌گذاري متخصص باليني است که به منظور ارزيابي تغيير در شدت آسيب رواني ساخته شده و نمره‌ي کل آن، غالباً براي ارزيابي تأثير مداخلات درماني و همچنين براي طبقه‌بندي بيماران در زير گروه اختلالات رواني به منظور خلاصه کردن ويژگي‌هايي که ممکن است پاسخ درماني را پيش‌بيني کنند، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در محيط درماني، BPRS بيشتر به عنوان ارزيابي پاسخ به مداخلات درماني در مورد بيماران مبتلا به اختلالات سايکوتيک بکار مي‌رود.

مقياس خلاصه ارزيابي روانپزشکي، شامل 18 ماده نگراني جسماني، اضطراب، بزرگ‌منشي، خصومت، سوءظن و... است که متخصصين باليني مجرب، آن را براساس اطلاعات کسب شده در طي مصاحبه‌ي باليني و مشاهده‌ي بيماران، اجرا مي‌کنند.


[1]-Overal

[2]-Gorham[1]- The Brief Psychiatric Rating Scale

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۷ مرداد۱۳۸۹ساعت 21:54  توسط آزمون‌یار پویا  | 

پرسشنامه تعهد سازماني

پرسشنامه تعهد سازماني

پرسشنامه تعهد سازماني مي ير و آلن در سال ۱۹۹۰ پس از بازبيني‌هاي مکرر، پرسشنامه ۲۴ عبارتی براي سنجش سه زیرمقیاس (عاطفي، مستمر و هنجاري)   تعهد سازماني ارائه شده که سوالات مربوط به هر بعد مجزا از دو بعد ديگر است.

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۷ مرداد۱۳۸۹ساعت 21:47  توسط آزمون‌یار پویا  | 

پرسشنامه فراشناخت حالتي

پرسشنامه فراشناخت حالتي

پرسشنامه فراشناخت حالتي در سال 1996 توسط اونيل[1] و عابدي و با هدف طراحي ابزاري به منظور  به دست آوردن اطلاعاتي در مورد مهارت هاي لازم براي حل يك تكليف پيچيده (توانايي تفكر سيستماتيك دانش آموزان در مورد يك تمرين) ساخته شد. پينتريچ[2] و ديگروت[3] (1990) فراشناخت را به عنوان راهبردهايي براي برنامه ريزي،  بازبيني و تغيير شناخت فرد تعريف كرده اند. به عبارت ديگر اونيل و عابدي معتقدند فراشناخت به معناي بررسي آگاهانه و مداوم خود در مورد رسيدن به هدف و در صورت لزوم انتخاب و به كارگيري راهبردهاي مختلف است.  آنها محتواي سوالات پرسشنامه را نيز بر مبناي اين تعريف طراحي كرده اند . اين آزمون داراي 20 عبارت و چهار زيرمقياس: آگاهي، راهبرد شناختي، برنامه ريزي و بررسي خود است،2. O'Niel

3. Pintrich

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا


 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۶ تیر۱۳۸۹ساعت 18:13  توسط آزمون‌یار پویا  | 

پرسشنامه­ سنجش معنویت

پرسشنامه­ سنجش معنویت[1]

نسخه تجديد نظر شده

معرفي

پرسشنامه­ سنجش معنویت (هال[2] و ادواردز[3]،1996) به منظور ازيابي دو بعد رشد معنويت: آگاهي از وجود خداوند و كيفيت رابطه با خدا طراحي شده است. نسخه اوليه آزمون داراي 5 زيرمقياس: آگاهي[4]،پذيرش واقعي[5]، نااميدي[6] ،بزرگنمايي [7]و بي ثباتي[8] بود، در سال 2002 هال و ادواردز مقياس را مورد تجديد نظر قرار داده و زيرمقياس مديريت برداشت[9] را به آن افزودند، بنابراين نسخه فعلي داراي 6  زيرمقياس است. پرسشنامه سنجش معنويت يك ابزار خود گزارشي و داراي 47 عبارت است، كه بعضي از عبارات آن از دو بخش تشكيل شده است.[1] . The Spiritual Assessment Inventory

[2] . Hall

[3] . Edwards

[4] . Awareness

[5]. Realistic Acceptance

[6] . Disappointment

[7] . Grandiosity

[8] . Instability

[9] . Impression Management

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا


+ نوشته شده در  شنبه ۱۵ خرداد۱۳۸۹ساعت 10:42  توسط آزمون‌یار پویا  | 

مقیاس چند بعدی کمال گرایی فراست

مقیاس چند بعدی کمال گرایی فراست[1]

(FMPS)

 معرفي

مقیاس چند بعدی کمال گرایی فراست (فراست و همكاران،1990) به منظور ارزيابي ابعاد مختلف كمال گرايي ساخته شده است. اين آزمون داراي 35 عبارت است و آزمودني بايد در يك مقياس ليكرت 5 درجه‌اي (از كاملاً مخالفم =1 تا كاملاً موافقم = 5 ) ميزان موافقت يا مخالفت خود با هر یک از عبارات آن را مشخص نمايد. مقیاس چند بعدی کمال گرایی فراست داراي 6 زيرمقياس: نگراني در مورد اشتباهات[2]، ترديد نسبت به اعمال[3]، انتظارات والدين[4]، انتقاد والدين[5]، استانداردهاي فردي[6] و نظم و ترتيب[7] است، به علاوه نمرۀ كمال گرايي كلي از طريق جمع كردن نمرۀ همۀ 35 عبارت آزمون به دست مي‌آيد. نمرۀ بالا در اين آزمون حاكي از كمال گرايي بالاي فرد در حيطۀ مورد نظر است.

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا1 . The Frost Multidimensional Perfectionism Scale

2. Concern over Mistakes

3. Doubts about Actions

4. Parental Expectations

5. Parental Criticism

6. Personal Standards

7. Organization

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۶ خرداد۱۳۸۹ساعت 20:21  توسط آزمون‌یار پویا  | 

آزمون دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان

آزمون دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان

(IPPA-R)

نسخۀ تجدید نظر شده

معرفی

      آزمون دلبستگی به والدین و همسالان (آرمسدن[1] و گرینبرگ[2]،1987) به منظور ارزیابی  تصور نوجوانان در مورد ابعاد مثبت و منفی عاطفی/ شناختی رابطه با والدین و دوستان صمیمی شان ، بر پایۀ نظریۀ دلبستگی بالبی ساخته شد. این آزمون دارای سه زیرمقیاس: میزان اعتماد، کیفیت رابطه و میزان خصومت و احساس بیگانگی است. نسخۀ اصلی آزمون دارای دو بخش بود، که یکی از این بخش‌ها مربوط به دلبستگی به والدین (پدر و مادر با هم) و بخش دیگر مربوط به دلبستگی به دوستان بود. بخش مربوط به دلبستگی به والدین دارای 28 عبارت و بخش مربوط به دلبستگی به والدین دارای 25 عبارت است .

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا


[1] . Armsden

[2] . Greenberg

+ نوشته شده در  جمعه ۲۴ اردیبهشت۱۳۸۹ساعت 16:59  توسط آزمون‌یار پویا  | 

پرسشنامه گرايش به تفكر انتقادي

پرسشنامه گرايش به تفكر انتقادي[1](CTDI)

معرفي

پرسشنامه گرايش به تفكر انتقادي (ريكتس[2]،2003) يك ابزار خود گزارشي است كه ميزان تمايل به تفكر نقادانه را مي‌سنجد. تفكر انتقادي، تفکری است با استفاده از راهبردها یا مهارت‌های شناختی، که احتمال دستیابی به بازده مطلوب را بالا می‌برد. اين پرسشنامه داراي 33 عبارت و و سه زيرمقياس: خلاقيت[3] (11 عبارت)، باليدگي[4] (9 عبارت) و تعهد[5] (13 عبارت) است. اين مقياس پس از آنكه مور[6]، رود[7] و پنفيلد[8] (2003) به نتايج متفاوت و مهمي درباره پرسشنامه گرايش به تفكر نقادانه كاليفرنيا (CCTDI)[9] دست يافتند، طراحي شد. ريكتس سعي كرد يك مقياس كوتاه‌تر، تاثيرگذارتر و پاياتر تهيه كند، پرسشنامه گرايش به تفكر انتقادي بر اساس مقياس تفكر انتقادي فاسيون[10] (1990) ساخته شده است.1. Critical Thinking Dispositions Inventory

 

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا
+ نوشته شده در  یکشنبه ۲۹ فروردین۱۳۸۹ساعت 22:30  توسط آزمون‌یار پویا  | 

فهرست ارزیابی خودکشی یوفیت

فهرست ارزیابی خودکشی یوفیت[1](SAC-Y)

فهرست ارزیابی خودکشی(SAC)یک سیاهۀ 60 عبارتی است که در سال 2003 توسط یوفیت، به منظور تخمین میزان کشنده یا مرگبار بودن اقدام به خودکشی اخیر یا اقدام بالقوۀ به خودکشی در آینده تهیه شده است. عبارات این فهرست بر مبنای شاخص‌های مهم بالینی مربوط به خودکشی که در پژوهش‌های تجربی مشخص شده بودند، انتخاب شده‌اند. برحسب میزان اهمیت هر یک از این عوامل وزنی به آنها داده شده است.

[1]  Suicide Assessment Checklist –Yufit

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۸ فروردین۱۳۸۹ساعت 20:27  توسط آزمون‌یار پویا  | 

فهرست ارزیابی خودکشی راجرز

فهرست ارزیابی خودکشی راجرز (SAC-R)[1]

سیاهۀ ارزیابی خودکشی راجرز[1] فرم تجدید نظر شدۀ مقیاس خطر خودکشی خط بحران (راجرز و الکساندر، 1988) است که در سال 1990 توسط راجرز تهیه شده است. این فهرست دارای 21 عبارت است که میزان خطر اقدام به خودکشی را ارزیابی می‌کند. 12 عبارت مربوط به وضعیت مراجع و خصوصیات دموگرافیک، 9 عبارت مربوط به موقعیت روان‌شناختی، روانی ـ اجتماعی و بالینی است. 9 عبارت مربوط به موقعیت روان شناختی، روانی ـ اجتماعی و بالینی، برحسب یک مقیاس 1 تا 5 نمره‌گذاری می‌شوند و نمره‌گذاری 12 عبارت دیگر نیز بر مبنای وزن هر عامل (عبارت) در پژوهش‌های پیشین، انجام شده است.


[1] . Rogers[1] . Suicide Assessment Checklist

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا
+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۵ فروردین۱۳۸۹ساعت 20:8  توسط آزمون‌یار پویا  | 

ابزار سنجش خانواده

ابزار سنجش خانواده (FAD)[1]

ابزار سنجش خانواده (FAD)، یک پرسشنامۀ 60 عبارتی است که برای سنجش کارکرد خانواده توسط اپشتاین[1]، بالدوین[2] و بیشاپ[3] در سال 1983 بنا بر الگوی مک مستر[4] تدوین شده است. برای افزایش روایی 7 عبارت به سه مقیاس از نسخۀ 53 ماده‌ای اولیۀ آن اضافه شده است که برای اندازه‌گیری ابعاد مدل مک مستر از کارکرد خانواده یعنی حل مساله، ارتباط، نقش‌ها، پاسخ دهی عاطفی، آمیختگی عاطفی و کنترل رفتار ساخته شده است و یک ارزیابی از کارکرد کلی نیز به دست می‌دهد، بنابراین دارای 7 زیرمقیاس است. به طور خلاصه حل مساله نشانۀ توانایی خانواده برای حل مشکلات و نیز مراحلی که برای این کار طی می‌کنند، است.[1] . Epstein

[2] . Baldwin

[3] . Bishop

[4] . Mcmaster[1] . Family Assessment Device

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا
+ نوشته شده در  جمعه ۱۳ فروردین۱۳۸۹ساعت 20:6  توسط آزمون‌یار پویا  | 

پرسشنامه تحريف‌هاي شناختي

پرسشنامه تحريفهاي شناختي

        پرسشنامۀ تحریف‌های شناختی یک ابزار محقق ساخته است. با هدف دستیابی به ابزاری آسان برای آگاهی از تحریف‌های شناختی استفاده شده در زندگی روزمره ساخته شده است و از آنجایی که بسیاری از مشکلات و هیجانات نامناسب ما از سوی تفکرات نامعقولمان است، آگاهی از این تفکرات برای رهایی از بخش عظیمی از مشکلات و مداخلات موجود در زندگی ضروری است.

    پرسشنامۀ مورد نظر شامل 20 عبارت که به سنجش تحریف‌های شناختی مطرح شده توسط آلبرت آلیس پرداخته و هر تفکر نامعقول تعداد 2 عبارت را به خود اختصاص داده است. به این ترتیب عبارات تحریف شمارۀ1 (تفکرهیچ یاهمه چیز)، تحریف شمارۀ2 (تعمیم مبالغه آمیز)، تحریف شمارۀ3 (فیلترذهنی)، تحریف شمارۀ4 (بی‌توجهی به امرمثبت)، تحریف شمارۀ 5 (نتیجه‌گیری شتابزده) ذهن خوانی و تفکر اشتباه پیشگو می‌شود، تحریف شمارۀ 6 (درشت بینی-ریزبینی)، تحریف شمارۀ 7 (استدلال احساسی)، تحریف شمارۀ 8 عبارات (باید؛ بهتر) است، تحریف شمارۀ 9 (برچسب زدن)، و تحریف شمارۀ 10 (شخص سازی)، را مورد سنجش قرار می‌دهند.

 

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا
+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۰ فروردین۱۳۸۹ساعت 20:3  توسط آزمون‌یار پویا  | 

پرسشنامه رجحان شغلی

پرسشنامه رجحان شغلی[1]

معرفی آزمون :آزمون رجحان شغلی به منظور تشخیص تفاوت های فردی در جهت گیری انگیزشی درونی و بیرونی در سال 1994 توسط آمابایل[2] و همکارانش[3] ساخته شد. این آزمون تمام عناصر مربوط به انگیزش درونی ( خود- تعیینی، شایستگی، انجام تکلیف، کنجکاوی، لذت و علاقه) و انگیزش بیرونی (رقابت، ارزیابی، بازشناسی، پول و دیگر مشوق های ملموس و مجبور شدن به وسیلۀ دیگران) را در بر می گیرد. این آزمون یک ابزار خودگزارشی و دارای 30 آیتم است .  نمرۀ آزمودنی در دو زیر مقیاس انگیزش درونی و انگیزش بیرونی محاسبه شده و نمرۀ بالاتر نشانگر جهت گیری انگیزشی آزمودنی است.[1] . Work Preference Inventory

[2] . Teresa M. Amabile

[3] . Karl G. Hill, Beth A. Hennessey, and Elizabeth M. Tighe

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۵ اسفند۱۳۸۸ساعت 23:42  توسط آزمون‌یار پویا  | 

پرسشنامه مهارت‌های اجتماعی

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی

پرسشنامه­ی مهارت‌های اجتماعی ایندربیتزن و فوستر[1](1992)، حاوی 39 عبارت پنج گزینه­ای است که آزمودنی پاسخ خود را در مورد هر عبارت در دامنه‌ای از گزینه‌‌‌های اصلاً صدق نمی‌کند تا همیشه صدق می‌کند ابراز می‌نماید.

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا

+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۷ بهمن۱۳۸۸ساعت 22:54  توسط آزمون‌یار پویا  | 

مقیاس شیوه های برخورد در اختلافات زناشویی اشتراوس

مقیاس تجدید نظر شدۀ شیوه های برخورد در اختلافات زناشویی اشتراوس(CTS-2)[1]

 معرفی

        مقیاس شیوه‌های برخورد در اختلافات زناشویی، نسخۀ تجديد نظر شدۀ مقياس روش‌های برخورد در اختلاف زناشويی است که در سال 1996 توسط اشتراوس[2]، هامبی[3]، بونی- مک کوی[4] و شوگرمن[5] به منظور ارزیابی پنج خرده مقیاس خشونت جسمی[6] ، خشونت روانی[7]، آزار جنسی[8]، آزار کلامی[9] و آسیب[10] ساخته شده است. در این مقیاس به منظور سنجش زيرمقیاس آزار جنسی از 7 عبارت، خشونت جسمی 12 عبارت، خشونت روانی(عاطفی) 7 عبارت، آزار کلامی 6 عبارت و آسیب از 6 عبارت استفاده شده است.

        زيرمقياس آزار جنسی شامل 3 سطح آزار (اصرار، تهديد به خشونت، خشونت عملی) و 3 نوع فعاليت جنسی (تناسلی، مقعدی و دهانی) است. زيرمقیاس آزار کلامی نیز به دو سطح عاطفی و شناختی تقسیم شده است.[1] . The Revised Conflict Tactics Scales

[2] .Straus.

[3] . Hamby

[4] . Boney-McCoy

[5] . Sugarman

[6] . Physical Assault

[7] . Psychological Aggression

[8] . Sexual Coercion

[9]. Negotiation

[10] . Injury

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا
+ نوشته شده در  شنبه ۱۰ بهمن۱۳۸۸ساعت 21:4  توسط آزمون‌یار پویا  | 

مقیاس تجدید نظر شدۀ استرس پرستاری (ENSS)

مقیاس تجدید نظر شدۀ استرس پرستاری (ENSS)[1]

مقياس (ENSS) نسخۀ تجديد نظرشده مقياس استرس پرستاری (NSS[2]) است که  توسط گری تافت و اندرسون[3] (1981) تهیه شده است. در سال 2000 فرنچ و همکارانش به منظور شناسایی موقعیت های استرس زایی که در (NSS) ذکر نشده بود و همچنین افزایش دامنۀ کاربرد این مقیاس، آن را مورد تجدید نظر قرار دادند.

این ابزار،   9 زیرمقياس: مرگ و مردن، تعارض با پزشكان، عدم آمادگی هيجانی کافی، مشكلات در رابطه با همكاران، مشكلات در رابطه با سرپرستاران، حجم كار، عدم اطمینان در مورد درمان‌ها، بيماران و خانواده‌های آنها و تبعيض است.[1] . Expanded Nursing Stress Scale

[2] . Nursing Stress Scale

[3] . Anderson

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا
+ نوشته شده در  شنبه ۳ بهمن۱۳۸۸ساعت 20:48  توسط آزمون‌یار پویا  | 

پرسشنامه افسردگي بك -2 (BAI-II)

پرسشنامه افسردگي بك -2[1](BAI-II)

      پرسشنامه افسردگي بك ويرايش دوم (II ـ BDI) شكل بازنگري شده پرسشنامه افسردگي بك است. كه جهت سنجش شدت افسردگي تدوين شده است (بك، براون و استير، 2000). فرم تجديد نظر شده پرسشنامه افسردگي بك در مقايسه با فرم اوليه بيشتر با DSM-IV همخوان است. علاوه بر آن ويرايش دوم اين پرسشنامه، تمامي عناصر افسردگي را بر اساس نظريه شناختي افسردگي نيز پوشش مي‌دهد.[1] - Beck Depression Inventory

 

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا
+ نوشته شده در  یکشنبه ۲۷ دی۱۳۸۸ساعت 20:41  توسط آزمون‌یار پویا  | 

پرسشنامه راهبردهای مقابله‌ای لازاروس

پرسشنامه راهبردهای مقابله‌ای[1] لازاروس (WOCQ)

(تجدید نظر شده)

 

معرفی

                 پرسشنامۀ راهبردهای مقابله‌ای یک آزمون 66 ماده‌ای است که بر اساس سیاهۀ راهبردهای مقابله‌ای (لازاروس[2] و فلکمن[3] ،1980) توسط لازاروس و فلکمن(1985) ساخته شده است و دامنۀ وسیعی از افکار و اعمالی که افراد هنگام مواجهه با شرایط فشارزای درونی یا بیرونی به کار می‌برند را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. در آغاز از آزمودنی خواسته می‌شود که به طور شفاهی یا نوشتاری موقعیت فشارزایی را که اخیراً تجربه کرده شرح دهد و سپس با خواندن عبارات پرسشنامه مشخص کند که در موقعیت مورد نظر تا چه میزان از هر یک از راهبردهای زیر استفاده کرده است. در بعضی از موارد نیز خود پژوهشگر موقعیتی خاص مانند درمان پزشکی یا یک آزمون علمی را به عنوان موقعیت فشارزا مشخص می‌کند. این آزمون دارای 8 زیر مقیاس: مقابلۀ مستقیم، فاصله گرفتن، خودکنترلی، طلب حمایت اجتماعی، پذیرش مسئولیت، گریز- اجتناب، حل مسالۀ برنامه‌ریزی شده و ارزیابی مجدد مثبت است.

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا
[1] . Ways Of Coping Questionnaire

[2] . Lazarus

[3] . Folkman

+ نوشته شده در  شنبه ۲۸ آذر۱۳۸۸ساعت 0:13  توسط آزمون‌یار پویا  | 

مقیاس اعتماد در روابط بين فردي

مقیاس اعتماد در روابط بين فردي[1]

معرفی آزمون

مقیاس اعتماد (رمپل و هولمز،1986) نسخۀ تجدید نظر شدۀ مقیاس اعتماد (رمپل و هولمز، 1985) است که در مطالعۀ دیگری به کار رفته بود. این آزمون یک ابزار خودگزارشی 18 عبارتي است و آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت 7 درجه‌ای (از کاملاً، مخالفم تا کاملاً موافقم) میزان مخالفت یا موافقت خود با هر يك از عبارات را مشخص کند. مقیاس اعتماد به منظور ارزیابی میزان اعتماد افراد به همسر یا شریکشان ساخته شده است. رمپل و هولمز اعتماد را اینگونه تعریف کرده اند: ((میزان اطمینانی که که هنگام  فکر کردن به رابطه تان، احساس می کنید)). بعضی از گویه های این پرسشنامه از مقیاس روابط بین فردی (IRS) که توسط شلاین، گورنی  و استوور تهیه شده، گرفته شده است.

این مقیاس دارای 3 زیرمقیاس: پیش بینی پذیری، قابلیت اعتماد و وفاداری است. پیش‌بینی پذیری به عنوان ((توانایی ما در پیشگویی رفتار های خاص شریکمان (اعم از مطلوب و نامطلوب) )) تعریف شده است. فرد پیش بینی پذیر به طور یکسان و ثابتی رفتار می کند و این ثبات رفتار،حتی شامل جنبه های بد رفتار او نیز می شود. قابلیت اعتماد به صورت ((توانایی اعتماد به شریکمان در هنگام مواجهه با خطر و آسیب بالقوه )) تعریف شده و وفاداری نیز به معنای ویژگی ای که فرد را قادر را می سازد احساس کند شریکش به حمایت و توجه او ادامه می دهد، است.

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا[1] . Trust Scale

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۲ آذر۱۳۸۸ساعت 21:58  توسط آزمون‌یار پویا  | 

آدرس آزمون یار پویا

توجه                  آدرس موسسه آزمون‌يارِ پويا                 توجه

تلفن:۰۲۱۳۳۳۰۹۵۹۸

تلفن همراه:۰۹۱۹۷۵۴۸۰۳۵-۰۹۱۹۷۵۴۸۰۳۶

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۰ آذر۱۳۸۸ساعت 10:36  توسط آزمون‌یار پویا  | 

مقياس افسردگي نوجوانان کوتچر

مقياس افسردگي نوجوانان کوتچر[1](KADS-11)

این پرسشنامه از نوع خود گزارشی است که شامل 11 عبارت است، در سال 2002 توسط کوتچر پس از اجرا بر روی 1712 نفر از دانش‌آموزان دوره راهنمایی و دبیرستان ساخته شد. ابزارهای سنجش افسردگی در نوجوانان معمولاً دارای محدودیت‌هایی است و در بسیاری از موارد دارای اعتبار و روایی مناسبی برای افراد نوجوان نیستند. با توجه به بررسی‌های صورت گرفته، مقیاس حاضر از اعتبار و روایی لازم برای نوجوانان برخوردار است که در بخش اعتبار و روایی به آن اشاره می شود .

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا


[1] - Kutcher Adolescent Depression Scale

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱ آذر۱۳۸۸ساعت 19:29  توسط آزمون‌یار پویا  | 

مقیاس خودبازداری

مقیاس خودبازداری[1]

معرفی آزمون

مقیاس خودبازداری (SRS) ، یک ابزار خودگزارشی 30 عبارتي است که میزان بازداری هیجانی و توانایی فرو نشانی خشم را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. این آزمون در سال 1990 توسط وینبرگر[2] و شوارتز[3] تهیه شده است و یکی از مقیاس‌های پرسشنامۀ سازگاری وینبرگ به شمار می‌رود. مقیاس خود بازداری دارای یک مقیاس کلی و 4 زیرمقیاس است. زیرمقیاس‌های این آزمون که سازه‌های مشابه اما مجزایی هستند، عبارتند از : فرو نشاندن خشم، کنترل تکانه، مراعات دیگران و مسئولیت‌پذیری.

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا


[1] . The Self-Restraint Scale

[2] . Weinberger

[3] . Schwartz

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱ آذر۱۳۸۸ساعت 19:19  توسط آزمون‌یار پویا  | 

پرسشنامه ارزيابي تحمل مراقبت کننده از بيماران

پرسشنامه ارزيابي تحمل مراقبت کننده از بيماران [1] (CBI)

 

معرفی آزمون:

پرسشنامه ارزيابي تحمل مراقبت کنندگان به منظور ارزیابی میزان تحمل افرادی (اعضای خانواده) که از بیماران مراقبت می کنند در سال 1988 توسط نواک[2] و گست[3] ساخته شد. این آزمون دارای 35 عبارت است و آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت چها درجه ای مشخص کند که هر از این موقعیت ها را تا چه حد تجربه می کند. از آنجایی که این پرسشنامه 5 بعد از ابعاد ظرفیت تحمل را می سنجد،نسبت به پرسشنامه های دیگری که دراین باره ساخته شده اند، کاملتر است. 5 زیر مقیاس این آزمون عبارتند از: 1. تحمل وابسته به زمان[4]: این زیر مقیاس مربوط به محدودیت های زمانی شخص مراقبت کننده است.

  2. تحمل تحولی[5]: این زیر مقیاس این مسئله را مورد بررسی قرار می دهد که آیا مراقبت کننده احساس می کند که در مقایسه با همسالانش از رشد و تحول کمتری برخوردار است.

3. تحمل جسمانی[6]: این زیر مقیاس احساسات مراقبت کننده در مورد تهدید یا آسیب جسمانی را توصیف می کند.

4. تحمل اجتماعی[7]: این زیر مقیاس احساس تعارض نقشی مراقبت کننده، مشاجره با دیگر اعضای خانواده در مورد مراقبت از مراقبت جو، احساس مورد قدردانی قرار نگرفتن و طرد شدن به صورت کلی را در بر می گیرد.

5.تحمل عاطفی[8]: این زیر مقیاس احساسات منفی مراقبت کننده نسبت به فردی که از او مراقبت می کند را می سنجد.

زیر مقیاس های تحمل زمانی،تحولی ،اجتماعی و عاطفی هر یک به وسیلۀ5 عبارت مورد ارزیابی قرار می گیرند و زیر مقیاس تحمل جسمانی توسط 4 عبارت سنجیده می شود.

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا

[1] . Caregiver Burden Inventory

[2] . Novak

[3] . Guest

[4] . Time  Dependence Burden

[5] . Developmental Burden

[6] . Physical Burden

[7] . Social Burden

[8] . Emotional Burden

+ نوشته شده در  شنبه ۲۳ آبان۱۳۸۸ساعت 10:6  توسط آزمون‌یار پویا  | 

پرسشنامۀ شخصیت سیاتل[1] (ویژۀ کودکان در سن مدرسه‌)

معرفی آزمون

پرسشنامۀ شخصیت سیاتل یک آزمون 44 عبارتي است که در سال 1990 تهیه شد. این پرسشنامه سه بُعد از ابعاد شخصیتی کودکانی را که به مدرسه می‌روند (در سن رفتن به مدرسه قرار دارند) مورد ارزیابی قرار می‌دهد. این ابعاد عبارتند از : نشانه شناسی[2](اضطراب، اختلال سلوک و اختلال جسمانی کردن)، افسردگی و بیزاری از مدرسه. به علاوه این آزمون دارای یک مقیاس دروغ‌سنج نیز است. عبارات مربوط به نشانه‌شناسی و دروغ‌سنجي بر مبنای پرسشنامۀ شخصیت سیاتل ویژۀ کودکان 6 تا 10 ساله تهیه شده‌اند، که یک پرسشنامۀ خودگزارشی 50 عبارتي است (گرینبرگ[3]، کوشه[4] و بیلکه[5]،1988). عبارات مربوط به بیزاری از مدرسه از دو ابزار، مقیاس احساس تنهایی در مدرسه[6](آشر[7] و ویلر[8]،1985) و مقیاس تمایل به مدرسه[9](لاد[10]،1990) گرفته شده‌اند.

این ابزار دارای 8 زیر مقیاس، به شرح زیر است: اضطراب، اختلالات سلوکی، اختلال جسمانی کردن (این زیر مقیاس‌ها مربوط به بعد نشانه‌شناسی هستند)، افسردگی، دروغ‌سنجي، بیزاری از مدرسه، تنهایی در مدرسه و تمایل به مدرسه ( 3 زیر مقیاس آخر مربوط به بُعد بیزاری از مدرسه).

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویاا[1]. Seattle Personality Questionnaire

[2] . Symptomatology

[3] . Greenberg

[4].  Kusche

[5] . Beilke

[6] . School Loneliness

[7] . Asher

[8] .Wheeler

[9] .School Sentiment

[10] . Ladd

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۱ آبان۱۳۸۸ساعت 13:2  توسط آزمون‌یار پویا  | 

مقیاس تمایل کودکان به کنترل

مقیاس تمایل کودکان به کنترل[1]

معرفی آزمون

آزمون تمایل کودکان به کنترل در سال 1993 توسط گوئرا [2]، کراوشاو[3] و هاوسمن[4] تهیه شده است. این آزمون که میزان تمایل به کنترل و استفاده از روش‌های پرخاشگرانه برای به دست آوردن کنترل را مورد ارزیابی قرار می‌دهد، از 16 عبارت تشکیل شده است که کودکان باید در یک مقیاس لیکرت 4 درجه‌ای میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر یک از این عبارات مشخص کنند.[1] . Children’s Desire for Control

[2] . Guerra

[3] . Crawshaw

[4] . Huesmann

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا

+ نوشته شده در  سه شنبه ۵ آبان۱۳۸۸ساعت 20:33  توسط آزمون‌یار پویا  | 

پرسشنامه حل تعارض

پرسشنامه حل تعارض[1] (CRQ)

 

پرسشنامه حاضر به عنوان ابزاری براي اندازه‌گیری ایده‌های حل تعارض و توانایی شخص در خَلق و ارائه راه حل‌های برنده ـ برنده و سودمند به حال طرفین تعارض برای جمعیت عمومی توسط ویکز[2] (1994) و فیشر[3] و اوری[4] (1991) ساخته شد. علاوه بر آن، عبارات این پرسشنامه ادراک و برداشت پاسخ‌دهندگان را بر مبنای اینکه معمولاً چگونه در رفتارهای خاص مرتبط با تعارض وارد می‌شوند و میزان آگاهی آنها از موضوع تعارض را می‌سنجند. پرسشنامه حاضر به عنوان وسیله‌ای برای ارتقا و بهبود درک افراد از تعارض، طراحی و به عنوان ابزاری آموزشی مورد استفاده قرار گرفته است. اين پرسشنامه دربردارندة 10 زيرمقياس است.

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا


[1] - Conflict Resolution Questionnaire

[2] - Weeks

[3] - Fisher

[4] - Ury

+ نوشته شده در  سه شنبه ۵ آبان۱۳۸۸ساعت 20:16  توسط آزمون‌یار پویا  | 

مقياس ارزيابي رابطه مادر- كودك

مقياس ارزيابي رابطه مادر- كودك (MCRE) [1]

مقدمه

ارزيابي رابطه مادر-كودك يك چهارچوب از نگرش‌هاي ارجاعي از طريق چگونگي رابطه مادران با فرزندانشان ايجاد كرد. اين رويكرد برآورد عيني از رابطه يك مادر ب كودكش كه تحت عنوان يك نيمرخ 5 نگرشي بنا نهاده شده فراهم مي‌آورد. نتايج (يافته‌هاي) به دست آمده از طريق اين ارزيابي مي‌تواند فرایند ارزیابی و درمان رابطه مادر و كودك را تسهيل نمايد.

مقياس ارزيابي رابطه مادر- كودك توسط دكتر رابرت، ام، راس در سال 1961 از هر يك آژانس مطالعاتي روان شناختي غرب (WPS) منتشر يافته است. اين آزمون يك مقياس نگرش‌سنج است كه نقطه نظر مادران را درخصوص 4 سبك تعامل با كودك را مورد ارزيابي قرار داده و در حيطه آزمون‌هاي فرافكن قرار مي‌گيرد، زيرمقياس‌هاي اين آزمون عبارتند از:

1-  پذيرش فرزند[2]

2- بيش حمايتگري[3]  

3- سهل گيري[4]

4- طرد فرزند[5]    [1] - Mother–Child Relationship Evaluation

[2] - acceptance

[3] - overprotection

[4] - over indulgence

[5] - rejection

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا

+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۸ مهر۱۳۸۸ساعت 21:24  توسط آزمون‌یار پویا  | 

پرسشنامه خودتوصيف‌گري بدني

پرسشنامه خودتوصيف‌گري بدني (PSDQ)[1]

معرفي آزمون

پرسشنامه خودتوصيف‌گري بدني (PSDQ,Marsh,1996) براي اندازه‌گيري خودپنداره بدني ايجاد شد كه بوسيله 9 زيرمقياس اختصاصي و 2 زيرمقياس كلي، خودپنداره بدني را اندازه‌گيري مي‌كند. اين ابزار از نظر روان‌سنجي قوي است. فرم اصلي آن شامل 70 عبارت است كه توسط مارش در سال 1996 تهيه شده است.  فرم كوتاه و جديد اين پرسشنامه شامل 47 عبارت بوده و داراي پايايي خوب و قابليت تكرارپذيري مطلوبي است. اين ابزار جديد كه در جامعه عمومي استراليا مورد آزمون قرار گرفته است، اعتبار سازه‌اي بسيار خوب و براي استفاده در برنامه‌هاي تربيت بدني مناسب است.

خودپنداره خودتوصيف‌گري بدني شامل 9 عامل اختصاصي براي خودپنداره بدني است (فعاليت، ظاهر، چربي بدن، تناسب، مقاومت، انعطاف‌پذيري، سلامتي، ورزش، قدرت) و دو زيرمقياس كلي كه شامل خودپنداره بدني كلي و خودتوصيف‌گري عزت‌نفس كه شامل توانايي بدني، ظاهر بدني، حرمت خود است در بردارد و مفاهيم تناسب بدني شناخته مي‌شوند.. هر زيرمقياس شامل 6 يا 8 گزينه است و هر عبارت بصورتي ارائه مي‌شود كه آزمودني بصورت مقياس 6 درجه‌اي درست ـ غلط پاسخ مي‌دهد. (مارش و همكاران، 1994). به منظور تكميل ابزار پرسشنامه خودتوصيف‌گري بدني (PSDQ) براي نوجوانان ساخته شد. با اين حال پژوهش كه با نمونه‌هاي مختلف در استراليا انجام شد تأييد مي‌كند كه براي نمونه‌هاي بزرگتر مناسب است. براي مثال پرسشنامه PSDQ براي نوجوانان ورزشكار و غيرورزشكار

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا


[1] - The Physical Self Description Questionnaire

+ نوشته شده در  شنبه ۲۵ مهر۱۳۸۸ساعت 23:44  توسط آزمون‌یار پویا  | 

مقیاس تجدید نظر شدۀ شیوه های برخورد در اختلافات زناشویی(CTS-2)

مقیاس تجدید نظر شدۀ شیوه های برخورد در اختلافات زناشویی     (CTS-2)[1]

 

(CTS-2) نسخۀتجديد نظر شدۀ( CTS ) (مقياس روش های برخورد در اختلاف زناشويی) است که در سال 1996 توسط اشتراوس[2]، هامبی[3]، بونی-مک کوی[4] و شوگرمن[5] به منظور ارزیابی  پنج خرده مقیاس خشونت جسمی[6] ، خشونت روانی[7]، آزار جنسی[8]، آزار کلامی[9] و آسیب[10] ساخته شده است. در این مقیاس به منظور سنجش  زیرمقیاس آزار جنسی  از7 گویه، خشونت جسمی 12 گویه ،خشونت روانی(عاطفی) 7 گویه، آزار کلامی 6 گویه و آسیب از 6 گویه استفاده شده است.

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا


[1] . The Revised Conflict Tactics Scales

[2] Straus.

[3] . Hamby

[4] . Boney-McCoy

[5] . Sugarman

[6] . Physical Assault

[7] . Psychological Aggression

[8] . Sexual Coercion

[9]. Negotiation

[10] . Injury

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۲ مهر۱۳۸۸ساعت 15:5  توسط آزمون‌یار پویا  | 

پرسشنامة امِیدواری اشنایدر

پرسشنامة امِیدواری اشنایدر[1]

 

معرفی آزمون

این پرسشنامه که توسط اشنایدر و همکاران (1991) برای سنجش امیدواری ساخته شد، دارای 12 عبارت است و به صورت خودسنجی اجرا می‌شود. از این عبارات، 4 عبارت برای سنجش تفکر عاملی، 4 عبارت برای سنجش تفکر راهبردی، 4 عبارت انحرافی است. بنابراین این پرسشنامه دو زیر مقیاس را در بر می گیرد: عامل و راهبرد.

 توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا


+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۱ مهر۱۳۸۸ساعت 19:18  توسط آزمون‌یار پویا  | 

پرسشنامه استرس شغلی اسیپو

پرسشنامه استرس شغلی اسیپو[1]

پرسشنامه نقش‌های شغلی اسیپو (1987) از سه قسمت تشکیل شده است که برای ارزیابی استرس فرد از از شش بُعد: 1ـ بارکاری نقش، 2ـ بی‌کفایتی نقش، 3ـ دوگانگی نقش، 4ـ محدوده نقش، 5ـ مسئولیت و 6ـ محیط فیزیکی است. 

بُعد "بارکاری نقش" وضعیت شخص را نسبت به تقاضاهای محیط کار مورد بررسی قرار می‌داد. بُعد "بی‌کفایتی نقش" تناسب میزان مهارت، تحصیلات و ویژگی‌های آموزشی و تجربی فرد را با نیازهای محیط کار ارزیابی می نمود. بُعد "دوگانگی نقش" آگاهی فرد از از اولویت‌ها، چشم داشت‌های محیط کار و معیارهای ارزشیابی را ارزیابی می‌کند. بُعد "محدودة نقش" تضادهایی را که فرد از نظر وجدان کاری و نقشی که از او در محیط کار انتظار می‌رود مورد ارزیابی قرار داده و بُعد "مسئولیت" احساس مسئولیت فرد از نظر کارآیی و رفاه دیگران در محیط کار را می‌سنجد و بُعد " محیط فیزیکی" شرایط نامساعد فیزیکی محیط کار که فرد در معرض آن قرار دارد را بررسی می‌کند.

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا)
+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۹ مهر۱۳۸۸ساعت 17:15  توسط آزمون‌یار پویا  | 

مقیاس انگیزۀ پیشرفت

مقیاس انگیزۀ پیشرفت[1]

مقیاس انگیزۀ پیشرفت که در سال 1990 توسط انستیتوی علوم رفتاری[1] تهیه شده است، یک ابزار خودگزارشی است که انگیزۀ دست­‌یابی به پیشرفت‌های آیندة مرتبط با  شغل، خانواده و جامعه را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. این پرسشنامه از 13 عبارت تشکیل شده است که آزمودنی در یک مقیاس لیکرت 5 درجه‌ای، میزان موافقت یا مخالفت خود با هر یک از آنها را بیان می‌کند. مقیاس انگیزۀ پیشرفت در آغاز برای استفاده در پژوهش زمینه یابی جوانی دنور ساخته شد و بعد از آن در مطالعات متعددی مورد استفاده قرار گرفت.[1] . The Achievement Motivation Scale

 توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

 

ورود به سایت آزمون یار پویا

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۹ مهر۱۳۸۸ساعت 17:13  توسط آزمون‌یار پویا  | 

پرسشنامه استرس شغلی HSE

پرسشنامه استرس شغلی  ([1]HSE )

          استرس یا فشار عصبی در روان‌شناسی به معنی فشار و نیرو است و هر محرکی که در انسان ایجاد تنش کند، استرس ،یا عامل تنیدگی نامیده می‌شود. در تعریف دیگر استرس چنین توصیف شده است: استرس واکنشی است که در فرد در اثر حضور عامل دیگری به وجود می‌آید و قوای فرد را برای روبه‌رو شدن با آن بسیج می‌کند و ارگانیزم (یا موجود زنده) حالت آماده‌باش پیدا می‌کند.

استرس شغلی: کنش متقابل بین شرایط کار و ویژگی‌های فردی به گونه‌ای که خواست‌های محیط کار (و در نتیجه فشارهای مرتبط با آن ) بیش از آنی است که فرد از عهده انجام آن برآید. این تعریف به بافت روابط فرد با محیط نظر دارد و این امکان را فراهم می‌کند تا بتوانیم سهم هر یک از ویژگی‌های فردی شاغل، شرایط کار و تأثیر متقابل آنها را در پدید آمدن استرس شغلی بررسی کنیم.

پرسشنامه استرس شغلی به منظور سنجش استرس‌های مربوط به کار طراحی شده است. این پرسشنامه در هفت زیرمقیاس تقاضا, کنترل, حمایت مسؤلین, حمایت ضعیف, ارتباط, نقش و تغییرات استرس شغلی را مورد بررسی قرار می دهد.

 توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

 

ورود به سایت آزمون یار پویا)

 

+ نوشته شده در  شنبه ۱۱ مهر۱۳۸۸ساعت 19:2  توسط آزمون‌یار پویا  | 

مقیاس دلبستگی بزرگسالان

مقیاس دلبستگی بزرگسالان[1](RAAS)

(نسخۀ تجدید نظر شدۀ)

مقیاس دلبستگی بزرگسالان  ابتدا در سال 1990 به وسیلۀ کالینز[1] و رید[2] تهیه شد و در سال 1996 مورد بازنگری قرار گرفت. مبنای نظری آن، این آزمون نظریۀ دلبستگی است. مقیاس دلبستگی بزرگسالان که چگونگی ارزیابی فرد از مهارت‌های ارتباطی و سبک رابطۀ صمیمانۀ وی را مورد بررسی قرار می‌دهد، دارای 18 عبارت است که پاسخ دهندگان در یک مقیاس لیکرت 5 درجه‌ای میزان موافقت یا مخالفت خود با هر یک از عبارات را بیان می‌کنند. این پرسشنامه دارای سه زیر مقیاس: وابستگی که میزان اطمینان و تکیه کردن آزمودنی به دیگران را نشان می‌دهد، زیر مقیاس نزدیکی که میزان صمیمیت و نزدیکی عاطفی آزمودنی با دیگران را می‌سنجد و زیر‌مقیاس اضطراب که میزان نگرانی فرد از طرد شدن را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. به هر یک از زیر مقیاس‌ها 6 عبارت اختصاص یافته است.[1] . Revised Adult Attachment Scale

 

 توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

 

ورود به سایت آزمون یار پویا

+ نوشته شده در  شنبه ۱۱ مهر۱۳۸۸ساعت 18:54  توسط آزمون‌یار پویا  | 

50 روش عملي براي تقويت عزت نفس

50 روش عملي براي تقويت عزت نفس

چاپ

50 روش عملي براي تقويت عزت نفس از « تولد تا 18 سالگي » 
تصوري كه كودكان از خود دارند چگونگي برخورد آنان را با دنياي پيرامونشان شكل مي دهد. يكي از بزرگ ترين تفاوت هاي افراد موفق و ناموفق اين است كه انسان هاي موفق به خود اعتماد دارند و خود را شايسته ي آن مي دانند كه در زمره ي آدم هاي موفق قرار گيرند.
كمك كردن به كودكان براي اينكه خود را دوست داشته و تصوري مثبت از خويش داشته باشند يكي از بزرگترين موهبت هايي است كه هر مادر يا پدري مي تواند به فرزند خويش پيشكش كند. عزت نفس كامل كليد رمز زندگي موفقيت آميز است .
هيچ پدر يا مادري كامل نيست . اما والدين در هر خانواده اي ـ با هر نوع ويژگي كه داشته باشند ـ مي توانند راههايي را بياموزند كه به فرزندانشان كمك كنند خود را بپذيرند و محترم بدانند. باور كنند كه افرادي لايق و باكفايتند و همچون ديگران توان لازم براي رويارويي با ناملايمات زندگي را دارند.
ضعف عزت نفس زاييده ي خود كودكان نيست . بلكه بزرگ ترها و عموما مادران و پدران مسبب اين موضوع هستند. از اين رو ما مادران و پدران كه مهم ترين تاثير را بر زندگي فرزندانمان مي گذاريم وظيفه داريم به آنان كمك كنيم تا طعم موفقيت را بچشند مرتكب خطا شوند بي آن كه احساس شرم كنند و از وجود خود احساس غرور و سربلندي كنند. اين امر زماني به حقيقت مي پيوندد كه به فرزندانمان نشان دهيم كه آنان مهم بي همتا و داراي ويژگي هاي خاص و منحصر به فردند و از شايستگي و توان كاميابي در تحصيل و زندگي برخوردارند.
تربيت درست كودكان تا حد زيادي در گرو انجام دادن بسياري كارهاي درست و كوچك است . هر پدر و مادري مي تواند بسياري كارهاي درست و مناسب انجام دهد تا در فرزندش احساس « خود ارزشمندي » به وجود آورد. شما مي توانيد از طريق مراقبت گوش دادن ستودن قوت قلب بخشيدن دلگرم كردن و جدي گرفتن فرزند خود به او عزت نفس ببخشيد و انساني كامياب از وي بسازيد. پيشنهادهايي كه در پي مي آيند شما را به جاده ي منتهي به اين مقصود رهنمون مي كند.

به نقل از

http://www.bazyab.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=16426&Itemid=45


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۵ مرداد۱۳۸۸ساعت 11:11  توسط آزمون‌یار پویا  | 

شايعه و تاثير آن بر افکار عمومي

شايعه و تاثير آن بر افکار عمومي

نويسنده: مهدى عيني


اشاره:
      وقايع و حوادث مبهمى که اخبار و اطلاعات موثق‌، دقيق و درستى در مورد آن وجود ندارد، يا اطلاعات ناقص و بعضا متناقض از آن در جامعه جريان پيدا مى‌کند، زمينه‌ شکل‌گيرى يک جريان خبرى تخريب کننده، نادرست و غير واقعى به نام “نام شايعه را فراهم مى‌کند. حوادث طبيعى و غير مترقبه‌اى چون زلزله که هم به اندازه کافى وحشتناک و هراس‌آور و فراگير و هم از نظر علمى غيرقابل پيش‌بينى است مى‌تواند زمينه‌هاى قدرت گرفتن رسانه شايعه را فراهم کند.”3

به نقل از: http://www.yazdfarda.com/news/1502.html


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۸ مرداد۱۳۸۸ساعت 23:44  توسط آزمون‌یار پویا  | 

برگزاري دوره آموزشي مقدماتي و پيشرفته SPSS

 

اطلاعيه

برگزاري دوره آموزشي مقدماتي و پيشرفته SPSS

در 8 جلسه

جهت اطلاع بيشتر و ثبت نام با شماره تلفن 33309598  تماس بگيريد.

+ نوشته شده در  سه شنبه ۲ تیر۱۳۸۸ساعت 23:8  توسط آزمون‌یار پویا  | 

مقیاس فرزندپروری آرنولد

مقیاس فرزندپروری آرنولد

پرسشنامه 30 عبارتی که توسط (آرنولد و همکاران، 1993) طراحی شده و با پاسخ به آن، بهترین توصیف از شیوه فرزندپروری در طی دو ماه گذشته بصورت خودسنجی و توسط خود والدین بدست می‌آید. این پرسشنامه سه الگوی انضباطی ناکارآمد والدین را می‌سنجد و بنا به قرارگیری نمره ایده‌آل در سمت راست یا چپ، تمامی 30 مورد برحسب 7 نمره (7-1) درجه‌بندی می‌شود. چنانچه نمرات پائین نشاندهنده فرزندپروری مطلوب و نمرات بالا بیانگر فرزندپروری ناکارآمد هستند.

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا)
+ نوشته شده در  جمعه ۸ خرداد۱۳۸۸ساعت 23:38  توسط آزمون‌یار پویا  | 

پرسشنامه استرس ادراك شده

  پرسشنامه استرس ادراك شده [1] ((PSS-14

پرسشنامه استرس ادراك شده در سال 1983 توسط كوهن و همكاران تهيه شده و داراي 3 نسخه 4، 10 و 14 ماده‌اي است كه براي سنجش استرس عمومي درك شده در يك ماه گذشته به كار مي‌رود. افكار و احساسات دربارة حوادث استرس‌زا، كنترل، غلبه، كنار آمدن با فشار رواني و استرس‌هاي تجربه شده را مورد سنجش قرار مي‌دهد. همچنين اين مقياس، عوامل خطرزا در اختلالات رفتاري را بررسي كرده و فرايند روابط تنش‌زا را نشان مي‌دهد.

 اين پرسشنامه در كشورهاي مختلف كاربرد فراواني داشته و به همين خاطر به زبان‌هاي گوناگون ترجمه و در كشورهاي زيادي مورد استفاده قرار گرفته و هنجاريابي شده است.
 
 

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

(ورود به سایت شرکت آزمون یار پویا)


[1] - Perceived Stress Scale

+ نوشته شده در  شنبه ۲۶ اردیبهشت۱۳۸۸ساعت 23:16  توسط آزمون‌یار پویا  | 

پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری بامریند

پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری بامریند

این ابزار اقتباسی است از نظریه اقتدار والدین که بر اساس نظریه بامریند از آزادگذاری، استبدادی و اقتدار منطقی والدین، جهت بررسی مدل‌های نفوذ و شیوه‌های فرزندپروری ساخته شده است. این پرسشنامه شامل 30 ماده است.

 

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

(از محصولات شرکت آزمون یار پویا)
+ نوشته شده در  شنبه ۱۲ اردیبهشت۱۳۸۸ساعت 17:30  توسط آزمون‌یار پویا  | 

پرسشنامه تشخیص اختلالات مرتبط با اضطراب کودکان

پرسشنامه تشخیص اختلالات مرتبط با اضطراب کودکان(SCARED)[1]

این آزمون که یک ابزار خودگزارشی است، توسط بیماهر (1999) به منظور ارزیابی علائم اختلالات اضطرابی بر طبق معیارهای DSM-IV در کودکان 8 تا 18 ساله ساخته شده و شامل یک مقیاس اضطراب کلی و پنج زیرمقیاس (اضطراب تعمیم یافته، اضطراب جدایی، اضطراب جدایی، مدرسه هراسی و اختلال هراس/جسمانی شکل) است.

نسخۀ اصلی این پرسشنامه دارای 38 ماده بود که بیماهر و همکارانش (1999) سه ماده به زیر مقیاس اضطراب اجتماعی آن افزودند. بنابراین فرم کنونی این آزمون که بیشتر در پژوهش‌ها به کار می‌رود دارای 41 عبارت است که از این تعداد 13 ماده مربوط به زیر مقیاس هراس/جسمانی شکل، 9 ماده مربوط به زیر مقیاس اضطراب تعمیم یافته، 8 ماده مربوط به زیر مقیاس اضطراب جدایی، 7 ماده مربوط به زیر مقیاس اضطراب اجتماعی و 4 ماده مربوط به زیر مقیاس اختلال مدرسه هراسی است. شایان ذکر است که این پرسشنامه بر مبنای نمونۀ بالینی طراحی شده است.

 

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

(از محصولات شرکت آزمون یار پویا)
+ نوشته شده در  دوشنبه ۳۱ فروردین۱۳۸۸ساعت 23:50  توسط آزمون‌یار پویا  | 

شش گام موثر در مديريت بحران

 

شش گام موثر در مديريت بحران 

چكيده

امروزه مديريت بحران يك بخش اساسي از مديريت استراتژيك است. قبل از تعقيب هرگونه اهداف بلند، مديريت بحران براي تضمين ثبات و موفقيت مستمر يك سازمان ضروري است. اساسا سازمانهايي كه در معرض بحران قرار دارند به آمادگي بيشتري در برابر آن نياز دارند. مديريت بحران موثر نيازمند يك رويكرد منظم و نظام مند است كه مبتني بر هوشياري، حساسيت مديريتي و يك درك خوب از اهميت برنامه ريزي دقيق و آمادگي سازماني است. اين مقاله پيشنهاد مي كند كه شش گام اصلي مي تواند براي آمادگي بيشتر يك سازمان در برابر بحران برداشته شود.

به نقل از :http://ammodiran.blogfa.com/cat-13.aspx


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۵ فروردین۱۳۸۸ساعت 20:14  توسط آزمون‌یار پویا  | 

اضطراب امتحان و راههاي مقابله با آن

اضطراب امتحان و راههاي مقابله با آن

دكتر سيد حسين سليمي

اضطراب ( Anxiety ) بطور كلي عبارت از احساسي نافذ و ناخوشايند است كه با نشانه هايي از قبيل تنش ، وحشت ، دلهره و بيم و فاجعه اي در حال وقوع همراه است در مقابل ترس  ( Fear ) واكنشي است كه نسبت به يك خطر حاضر و مشخص ديده مي شود اضطراب واكنشي است كه نسبت به يك تهديد نامشخص و ناشناخته آشكار مي شود و مي تواند از كشمكش هاي دروني ( Internal Conflicts)  ، احساس عدم امنيت ( Insecurity Feeling ) يا تكانش هاي ممنوعه ( Forbidden Impulses  ) ، ناشي شود . در هر دو حالت ترس و اضطراب امتحان ( Test Anxiety )  نوعي اضطراب است كه همراه با ترس مربوط به عدم توانمندي در عملكرد مربوط به يك وظيفه آشكار مي شود . اين حالت نوعي از اضطراب عملكرد ( Performance Anxiety ) تلقي مي شود و به تمايل و آمادگي به مضطرب شدن اشاره دارد كه ناشي از عوامل مداخله كننده محيطي است ( كريسني ، 1999 ) .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳ فروردین۱۳۸۸ساعت 19:26  توسط آزمون‌یار پویا  | 

مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر