پرسشنامه، تست و آزمون‌های روان‌شناسی

حضرت زهرا سلام الله علیها فرموده اند: کسی که عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد، پروردگار بزرگ، برترین مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد.

پرسشنامه تعارض نوجوان با والدین

پرسشنامه تعارض نوجوان با والدین

نسخۀ کوتاه

پرسشنامه رفتار متعارض در سال 1979 توسط پرینز و همکاران ساخته شد. نسخۀ اصلی این ابزار که دارای 75 عبارت بود، ادراک نوجوان از میزان تعارض و رابطۀ منفی با والدینش را مورد ارزیابی قرار می‌داد. نسخۀ کوتاه این مقیاس فرم 20 عبارت کنونی است که میزان تعارض نوجوان با والدینش را می‌سنجد. این پرسشنامه دارای دو فرم جداگانه، یکی مخصوص مادر و دیگری مخصوص پدر است.

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا
+ نوشته شده در  سه شنبه 31 مرداد1391ساعت 23:11  توسط آزمون‌یار پویا  | 

مقیاس‌های چند وجهی منبع کنترل سلامت

مقیاسهای چند وجهی منبع کنترل سلامت

 (MHLC)

مقیاس چند وجهی منبع کنترل سلامت در سال 1978توسط والستون و همکاران به منظور تعیین منبع کنترل سلامت افراد ساخته شد. اين موضوع که شخصي داراي محور کنترل سلامتي (منبع کنترل سلامت) از نوع دروني يا بيروني باشد، براساس يک مجموعه مشخصات است. اين مشخصات و ويژگي‌ها به صورت مقياس‌بندي شده وجود دارد و به تعيين نوع محور کنترل سلامتي در افراد مي‌پردازد.

مقياس‌هاي تک‌بعدي در زمينه سنجش نوع کنترل ابتدا توسط والستون و همكاران طراحي شد. اين محققان يک مقياس سه گزينه‌اي با معيار هشت‌گانه ليکرت جهت اندازه‌گيري عمومي محور کنترل سلامتي ارائه دادند؛ سپس به ترکيب مقياس تک‌بعدي HLC و IPC پرداختند و مقياس چند بعديMHLC را ايجاد کردند. مقياس MHLC شامل  2 فرم 18 عبارتی و سه زیرمقیاس با معيار شش‌گانه ليکرت است:

1-  منبع کنترل سلامت درونی (IHLC): شامل درجه اعتقاد فرد به اين امر که عوامل داخلي و رفتارهايش مسؤول بيماري و سلامت او است.

2-  منبع کنترل سلامت مربوط به افراد موثر (PHLC) : شامل درجه اعتقاد فرد به اين امر که سلامت او به وسيله افراد ديگر تعيين مي‌شود.

3- منبع کنترل سلامت مربوط به شانس (CHLC) : شامل درجه اعتقاد فرد به اين امر است که سلامت او وابسته به شانس، بخت، اقبال و سرنوشت او است.

 

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا
+ نوشته شده در  دوشنبه 26 تیر1391ساعت 16:44  توسط آزمون‌یار پویا  | 

مقیاس نگرش های ناکارآمد

مقیاس نگرش های ناکارآمد فرم کوتاه

(DAS)

       مقیاس نگرش‌های ناکارآمد در سال 1978 توسط ویسمن و همکاران به منظور سنجش میزان نگرش ناکارآمد افراد و بر مبنای پرسشنامه اصلی بک ساخته شد.
آزمون اصلی دارای 40 عبارت و 7 زیرمقیاس است. نسخۀ کنونی این پرسشنامه دارای 10عبارت است و به صورت تک عاملی نگرش‌های ناکارآمد آزمودنی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا
+ نوشته شده در  دوشنبه 26 تیر1391ساعت 13:0  توسط آزمون‌یار پویا  | 

پرسشنامه کمال گرایی نوروتیک

پرسشنامه کمال گرایی نوروتیک

(NPQ)

پرسشنامه کمال‌گرایی نوروتیک در سال 1994 به منظور سنجش کمال گرایی نوروتیک در افراد مبتلا به اختلالات خوردن توسط میتزمن و همکاران ساخته شد. این ابزار 42 ماده‌ای تجارب کمال‌گرایی که حالت روان‌رنجورگرایانه یا خود تخریب‌گر پیدا کرده‌اند را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. بر خلاف کمال‌گرایی مطلوب که در آن اهداف واقع گرایانه با پاداش‌های مربوط به موفقیت همراه می‌شوند، کمال‌گرایی نوروتیک شامل تعیین معیارهای دست نیافتنی، بزرگ کردن اثرات منفی شکست و احساس ناامیدی است. کمال‌گرایی نوروتیک با احساس حقارت، افسردگی، خجالت و گناه ارتباط دارد. کمال‌گرایی نوروتیک به عنوان یکی از عوامل پیش بینی کنندۀ پدیداری و دوام اختلالات خوردن محسوب می‌شود.

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا
+ نوشته شده در  پنجشنبه 21 اردیبهشت1391ساعت 19:33  توسط آزمون‌یار پویا  | 

پرسشنامه فرزندپروری یانگ

پرسشنامه فرزندپروری یانگ

       پرسشنامه فرزندپروری يانگ که يك ابزار اوليه براي شناسايي ريشه‌هاي دوران كودكي طرح واره‌ها است در سال 2003 توسط يانگ تهيه شده است. اين پرسشنامه 72  عبارت دارد كه در آن پاسخ دهنده پدر و مادر خود را به طور جداگانه، براساس نوع رفتاري كه با وي داشته‌اند، در يك مقياس شش درجه‌اي رتبه بندي مي‌كند. اين ابزار داراي 17زيرمقياس: محروميت عاطفي، رها کردن، بي اعتمادي/ بدرفتاري ، نقص/ شرم، شکست، وابستگي/ بي‌کفايتي، آسيب‌پذيري در مقابل ضرر يا آسيب، خود تحول نايافته / گرفتار، اطاعت، ايثار، بازداري هيجاني، معيارهاي سرسختانه/، استحقاق/ بزرگ منشي، خويشتنداري و خودانضباطي ناكافي، پذيرش جويي/ جلب توجه، منفي گرايي/ بدبيني و تنبيه. هر يک از اين زيرمقياس‌ها ريشه‌هاي محتمل براي هر يک از طرحواره‌ها را نشان مي‌دهند. براي مثال زيرمقياس محروميت عاطفي ريشه طرحواره محروميت عاطفي مربوط به پدر يا مادر را نشان مي‌دهد.

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا

2. young


برچسب‌ها: پرسشنامه فرزندپروری یانگ
+ نوشته شده در  سه شنبه 29 فروردین1391ساعت 11:45  توسط آزمون‌یار پویا  | 

پرسشنامه­ مشکلات غذا خوردن کودک

پرسشنامه­ مشکلات غذا خوردن کودک

 از آنجائی‌که پرسشنامه­ای در زمینه­ سنجش مشکلات غذا خوردن در ایران وجود ندارد، پرسشنامه­ مشکلات غذا خوردن ابزار دیگر - گزارشی است که به بررسی مشکلات غذا خوردن کودک در وعده­های غذایی می­پردازد و توسط مادر تکمیل می­شود. این آزمون برای سنین 6 تا 36 ماه تهیه شده است و توسط لویسنون (2005) جمع‌آوری و توسط زینالی، مظاهری و صادقی (1389) به فارسی برگردانده شده و مطالعه اولیه بر روی آن انجام داده­اند.

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا


[1] - The feeding problem questionnaire

+ نوشته شده در  پنجشنبه 24 فروردین1391ساعت 23:22  توسط آزمون‌یار پویا  | 

مقیاس تجارب معنوی روزانه

مقیاس تجارب معنوی روزانه

این مقیاس اولین بار توسط اندروود و ترسی (2002) برای تهیه یک ابزار چند‌ بعدی از معنویت ساخته شد تا بتواند به طور مؤثری در مطالعات سلامت که حیطه‌های متفاوتی از مذهب و معنویت را مورد بررسی قرار می‌دهند، مورد استفاده واقع شود. این مقیاس قصد دارد ادراک فرد از یک نیروی برتر (اله[1]، خدا) در زندگی روزمره و ادراک او را از تعاملش با این وجود مافوق جهان مادی مورد سنجش قرار دهد. گزینه‌های مقیاس تلاش دارند تا به جای عقاید و رفتارهای خاص، تجارب معنوی افراد در طول زندگی روزانه را مورد سنجش قرار دهند. این مقیاس دارای 16 ماده است که مفاهیمی ازقبیل ارتباط، لذت و احساس تعالی، قدرت، راحتی، آرامش،کمک و یاری خداوند، هدایت خداوند، دریافت عشق خداوند، احساس حیرت، شکرگزاری، محبت توأم با دلسوزی و احساس نزدیکی به خداوند را مورد سنجش قرار می‌دهد.

 

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا

[1]- divine

+ نوشته شده در  پنجشنبه 24 فروردین1391ساعت 23:15  توسط آزمون‌یار پویا  | 

پرسشنامه چند بُعدی خشم مربوط به مدرسه

پرسشنامه چند بُعدی خشم مربوط به مدرسه

پرسشنامه چند بُعدی خشم مربوط به مدرسه در سال 1998 توسط اسمیت، فورلانگ و بیتز به منظور ارزیابی ابعاد هیجانی، شناختی و رفتاری خشم در محیط مدرسه ساخته شده است. این آزمون یک ابزار خودگزارشی است که از 36 عبارت تشکیل شده است. پرسشنامه چند بُعدی خشم مربوط به  مدرسه دارای سه زیرمقیاس تجربه کردن خشم[1] (13 عبارت) ، خصومت (6 عبارت) و ابراز خشم (17 عبارت ) است. زیرمقیاس ابراز خشم خود به  دو زیرمقیاس ابراز مخرب ( 9 عبارت) و سازگاری مثبت ( 8 عبارت) تقسیم می‌شود.

 

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا


 

+ نوشته شده در  جمعه 25 آذر1390ساعت 19:46  توسط آزمون‌یار پویا  | 

آزمون اضطراب پیشرفت (تحصیلی)

آزمون اضطراب پیشرفت (تحصیلی)

(AAT)

معرفی

آزمون اضطراب پیشرفت در سال 1960 توسط آلپرت و هابر به منظور ارزیابی اضطراب مربوط به پیشرفت تحصیلی ساخته شد. این مقیاس یک ابزار خودگزارشی است که از 19 عبارت تشکیل شده است.

آزمون اضطراب پبشرفت دارای دو زیرمقیاس اضطراب تسهیل کننده که میزان اضطراب برانگیزاننده را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و زیرمقیاس اضطراب تضعیف کننده که میزان اضطرابی را که در عملکرد اختلال ایجاد می‌کند، ارزیابی می‌کند، است. برای هر یک از این دو زیرمقیاس نمره جداگانه‌ای محاسبه می‌شود. این مقیاس عملکرد تحصیلی، به ویژه استعداد کلامی، را بهتر از آزمون‌های اضطراب عمومی پیش‌بینی می‌کند.

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا
+ نوشته شده در  جمعه 13 آبان1390ساعت 19:15  توسط آزمون‌یار پویا  | 

پرسشنامه تعهد مذهبی-10

پرسشنامه تعهد مذهبی-10

معرفی

     آزمون تعهد مذهبی در سال 2003  توسط ورتیگتون و همکاران به منظور سنجش میزان تعهد مذهبی افراد ساخته شد. تعهد مذهبی نشان می‌دهد که یک فرد تا چه حدی درگیر امور مذهبی است. فردی که تعهد مذهبی دارد به ارزش‌ها، باورها و تکالیف مذهبی خود پایبند و وفادار است و از آنها در زندگی روزمره‌اش بهره می‌گیرد. به عبارت دیگر تعهد مذهبی نشان دهنده میزان زمانی که فرد به فعالیت های مذهبی انفرادی می‌پردازد، صرف پیوندجویی مذهبی و شرکت در فعالیت‌های نهادهای مذهبی می‌کند و میزان اهمیت باورهای مذهبی برای فرد است. می‌توان تعهد مذهبی را به دو زیرشاخه تقسیم کرد: تعهد مذهبی درون فردی و تعهد مذهبی میان فردی. تعهد مذهبی درون فردی شامل ارزش‌گذاری فردی به عقاید مذهبی و پایبندی و وفاداری به مقدسات است، در حالی‌که تعهد مذهبی میان فردی به تمایل رفتاری برای شرکت در فعالیت‌های مذهبی اشاره دارد.

به همین دلیل پرسشنامه تعهد مذهبی دارای دو زیرمقیاس تعهد مذهبی درون فردی و تعهد مذهبی میان فردی است.

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا
+ نوشته شده در  جمعه 13 آبان1390ساعت 19:5  توسط آزمون‌یار پویا  | 

شاخص رضایت شغلی

شاخص رضایت شغلی

 (IJS)

معرفی

  شاخص رضایت شغلی یک ابزار خودگزارشی 25 عبارتی است که به منظور ارزیابی میزان رضایت شغلی کارکنان در سال 1993 توسط کینگ پارک و هادسون ساخته شده است. از اطلاعات مربوط به رضایت شغلی کارکنان می‌توان در  طیف گسترده‌ای از گزارشات و پژوهش‌ها استفاده کرد. علی‌رغم نیاز به چنین اطلاعاتی، غالباً دستیابی به یک ابزار پایا، استاندارد و معتبر در این زمینه مشکل است. به نظر می‌رسد شاخص رضایت شغلی به عنوان یک مقیاس پایا و روا می‌تواند این مشکل را تا حدودی برطرف سازد.

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 27 مهر1390ساعت 20:15  توسط آزمون‌یار پویا  | 

پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان

پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان

 (CASES)

معرفی

پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان در سال 1988 توسط اون و فرامن به منظور اندازه‌گیری اعتقادات خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان تهیه شده است. اون و فرامن در ساخت این پرسشنامه از نظرات 7 کارشناس آموزش استفاده کردند. این آزمون دارای 33 عبارت است و بر اساس مقیاس 5 درجه‌ای لیکرت است و میزان اعتماد دانشجو در ارتباط با یادداشت برداشتن، سوال پرسیدن، توجه در کلاس، استفاده از کامپیوتر و غیره را می‌سنجد. به دلیل اینکه عبارت 28 مربوط به آزمایشگاه می‌شد و همه رشته‌ها درس آزمایشگاهی ندارند، در نسخه فارسی این سوال حذف شده است. بر این اساس تعداد عبارات به 32 سوال تقلیل یافته است.

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا
+ نوشته شده در  سه شنبه 19 مهر1390ساعت 22:8  توسط آزمون‌یار پویا  | 

مقیاس چند بُعدی حس شوخ طبعی

مقیاس چند بُعدی حس شوخ طبعی

 (MSHS)

مقیاس چند بُعدی حس شوخ طبعی در سال 1997 توسط تورسون و پاول به منظور ارزیابی میزان حس شوخ طبعی فردی به عنوان مکانیزمی که در مقابله با مسائل زندگی به افراد کمک می‌کند، ساخته شد. این مقیاس دارای 4 عامل:

1. شوخ طبعی، خلاقیت و استفاده اجتماعی از شوخ طبعی،

2. استفاده مقابله‌ای از شوخ طبعی،

3. نگرش نسبت به افراد شوخ طبع و

 4. نگرش نسبت به خود شوخ طبعی است.

البته از آنجایی که در همه پژوهش‌ها این 4 عامل به دست نیامده است، توصیه می‌شود که حتماً نمره کلی آزمون هم محاسبه شود. مقیاس چند بعدی حس شوخ طبعی یک ابزار خودگزارشی 24 عبارتی است.

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا
+ نوشته شده در  سه شنبه 12 مهر1390ساعت 20:22  توسط آزمون‌یار پویا  | 

پرسشنامه هوش اخلاقی

پرسشنامه هوش اخلاقی

 (MCI)

 همچنین هوش اخلاقی به عنوان توانایی کاربرد اصول اخلاق جهانی در اخلاقیات، اهداف و مراودات  یک فرد از روی قاعده است (لنیک و کیل، 2005). یک برداشت از این تعریف، آن است که اخلاقیات به عنوان اولویت است، یعنی بدان معنا که افراد دارای تمایل ذاتی برای فعالیت با درستی، مسئولیت، دلسوزی و بخشندگی دارند. هوش اخلاقی اعتقاد عمیق فرد و ارزش‌های اوست که تمامی افکار و فعالیت‌ها را هدایت می‌کند و فرایند تصمیم‌گیری اخلاقی مشروط به عوامل دموگرافیکی چون جنسیت، نژاد، ملیت یا فعالیت مذهبی نیست. (فورد وریچاردسون، 1994؛ مارتین، رااو و اسلون ، 2008).

 پرسشنامه هوش اخلاقی شامل 40 عبارت است. لنیک، کیل و جوردن (2011) برای هوش اخلاقی 10 شایستگی را در نظر گرفته‌اند:

1-    عمل کردن مبتنی بر اصول، ارزش ها و باورها

2-    راستگویی

3-    استقامت و پافشاری برای حق (ایستادگی بخاطر حقیقت)

4-    وفای به عهد

5-    مسئولیت‌پذیری برای تصمیمات شخصی

6-     اقرار به اشتباهات و شکست ها

7-    قبول مسئولیت برای خدمت به دیگران

8-    فعالانه علاقه مند بودن به دیگران (اهمیت دادن خود جوش به دیگران)

9-    توانایی در بخشش اشتباهات خود

10-  توانایی در بخشش اشتباهات دیگران

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 30 شهریور1390ساعت 20:56  توسط آزمون‌یار پویا  | 

مقياس چند رویکردی گرايش به خودکشی

مقياس چند رویکردی گرايش به خودکشی

(MAST)

 

هدف: اندازه‌گیری میزان گرایش به خودکشی در نوجوانان.

معرفی

این مقیاس یک ابزار با 30 عبارت است که برای سنجش میزان گرایش به خودکشی در میان نوجوانان طراحی شده است. این مقیاس بر این فرض استوار است که رفتار خودکشی حول اختلافی اساسی در میان رویکردهای مربوط به مرگ و زندگی اتفاق می‌افتد.

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا


 

+ نوشته شده در  یکشنبه 6 شهریور1390ساعت 17:50  توسط آزمون‌یار پویا  | 

مقیاس مراحل آمادگی برای تغییر و اشتیاق برای درمان اعتیاد

مقیاس مراحل آمادگی برای تغییر و اشتیاق برای درمان اعتیاد

 ((SOCRATES

پرسشنامه فردی مصرف مواد

 (SOCRATES 8D)

معرفی

مقیاس مراحل آمادگی برای تغییر و اشتیاق برای درمان در سال 1996 توسط میلر و تونیگان به منظور ارزیابی میزان اشتیاق افراد الکلی برای ایجاد تغییر ساخته شد، اما امروزه از این ابزار برای ارزیابی معتادین به دیگر انواع مواد مخدر غیر از الکل نیز استفاده می‌شود. این مقیاس دارای نسخه‌های مختلفی است که از جمله آنها می‌توان به پرسشنامه فردی مصرف مواد/ الکل (پرسشنامه حاضر) که دارای 19 عبارت است، پرسشنامه 32 عبارتی مواد/ الکل مربوط به شریک زندگی مردان، پرسشنامه 32 عبارتی مواد/ الکل مربوط به شریک زندگی زنان، پرسشنامه 32 عبارتی الکل مربوط به شریک زندگی مردان و پرسشنامه 32 عبارتی الکل مربوط به شریک زندگی زنان اشاره کرد. مقیاس مراحل آمادگی برای تغییر و اشتیاق برای درمان دارای 3 زیرمقیاس بازشناسی، دوسوگرایی و اقدامات به عمل آمده است. زیرمقیاس بازشناسی نشانگر آگاهی آزمودنی نسبت به وجود مشکل و تمایل وی نسبت به ایجاد تغییر است. زیرمقیاس دوسوگرایی بیانگر شک و عدم اطمینان آزمودنی نسبت به وجود مشکل و آسیب‌ها است و زیرمقیاس اقدامات انجام شده در برگیرنده فعالیت‌هایی است که فرد به منظور ایجاد تغییر انجام داده است.

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا


 

+ نوشته شده در  جمعه 28 مرداد1390ساعت 17:34  توسط آزمون‌یار پویا  | 

پرسشنامه هوش معنوی جامع

پرسشنامه هوش معنوی جامع

 (ISIS)

معرفی

     آزمون هوش معنوی دارای دو فرم کوتاه با 45 عبارت و فرم بلند با 83 عبارت است.  هر دو فرم هوش معنوی، 22 زیر مقیاس دارد.

      پایه نظری این پرسشنامه بر اساس تعریف آمرام (2007) از هوش معنوی است که بنا به این تعریف هوش معنوی یعنی بکار بردن و استفاده از منابع معنویت و ارزش‌ها در فعالیت‌های روزمره و ایجاد رضایتمندی از خود.

     مقیاس هوش معنوی در سال 2007 توسط آمرام و درایر ساخته شد. برای ساخت این پرسشنامه ابتدا براساس مطالعات والش (1999) ویژگی‌های افراد معنوی در ادیان مختلف مانند بودیسم، مسیحیت، اسلام، یهود، کنفوسیوسم، شمیسم و تائیسم شناخته و تعریف شد، سپس برای توسعه این تعاریف از ویژگی‌ها و خصوصیات افراد معنوی آمرام و درایر 71 مصاحبه با افرادی از دین‌های مختلف (بودیسم، مسیحیت، اسلام، شمیسم، پگن ،هندو،یهود، تائیسم و یوگا) انجام دادند، برای هر دین حداقل 4 مصاحبه انجام شد.

    بر اساس این مطالعات 22 ویژگی اصلی در همه ادیان به عنوان ویژگی افراد معنوی شناخته شد که در این پرسشنامه این 22 ویژگی در 7 گروه طبقه بندی شدند، که عبارتند از:

 1- هوشیاری (آگاهی، ترکیب کردن) 2- خوبی (زیبایی، قدرشناسی، لذت بردن)، 3- جهت‌گیری درونی (بصیرت و قوه درک ، استقلال)، 4- معنا و مفهوم (هدف، خدمت کردن)، 5- وجود و شخصیت (تجسم، بینش و بصیرت)، 6- حقیقت و صداقت (پذیرش و قبول، متفکر، خوش‌بینی، مسالمت‌آمیز، پذیرش خود)، 7- تمامیت و کلیت (تقدس و پاکی، وابستگی، مقدس و روحانی، خود برتر، تمرین و ممارست، خودداری)

این پرسشنامه در ایران توسط دکتر مریم حسینی ترجمه و هنجاریابی شده است.

 

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا
+ نوشته شده در  جمعه 28 مرداد1390ساعت 17:26  توسط آزمون‌یار پویا  | 

مقیاس خودکارآمدی اجتماعی نوجوان

مقیاس خودکارآمدی اجتماعی نوجوان

     مقیاس خودکارآمدی اجتماعی نوجوان در سال 1989 توسط کنلی به منظور سنجش میزان خودکارآمدی نوجوانان ساخته شد. این مقیاس یک ابزار خود گزارشی است که داری 25 عبارت است، آزمودنی باید در یک طیف لیکرت 7 درجه‌ای (از غیر ممکن=1 تا بیش از حد ساده = 7) مشخص سازد که هر یک از عبارات آزمون تا چه حد معرف شخصیت او است. مقیاس خودکارآمدی اجتماعی نوجوان دارای 5 زیرمقیاس :قاطعیت اجتماعی (5 عبارت)، عملکرد در موقعیت های اجتماعی (5 عبارت)، شرکت در گروه های اجتماعی (5 عبارت)، جنبه های دوستی و صمیمیت (7 عبارت) و کمک کردن یا کمک گرفتن (3 عبارت) .

 

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

 

ورود به سایت آزمون یار پویا
+ نوشته شده در  جمعه 31 تیر1390ساعت 15:34  توسط آزمون‌یار پویا  | 

مقیاس خانوادگی زوج‌های شاغل

مقیاس خانوادگی زوجهای شاغل

 (DCFS)

معرفی

       مقیاس خانوادگی زوج‌های شاغل در سال 1980 توسط برایان پندلتن، مارگارت پولوما و نیل گارلند به منظور بررسی خصوصیات خانواده‌هایی که در آنها هم زن و هم شوهر شاغل هستند، ساخته شده است.

DCFS یک ابزار 31 عبارتی است که از ترکیب 6 زیرمقیاس که برای اندازه‌گیری خصوصیات زیر در خانواده‌هایی که هر دو نفر شاغل هستند، تشکیل شده است.

این خصوصیات عبارتند از:

1-    نوع ازدواج (MT)

2-    مسئولیت‌های خانوادگی (DR)

3-    رضایت (S)

4-    تصویر از خود (S-I)

5-    برتری شغلی (CS)

6-     ردیف شغلی (CL)

عبارات این مقیاس خارج از تحقیقات نظری روی خانواده‌ها توسعه یافته و به صورت تجربی آزمایش شده و عبارات مبهم حذف شده‌اند. از آنجا که حوزه تحقیقی خانواده‌هایی با زوجین شاغل جدید است، این مقیاس می‌تواند به عنوان پایه اولیه برای پویش مداوم در تحقیقات (پژوهش‌های طولی) مورد استفاده قرار گیرد. 

 

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا


 

+ نوشته شده در  سه شنبه 28 تیر1390ساعت 20:24  توسط آزمون‌یار پویا  | 

پرسشنامه شخصیتی هگزاکو

پرسشنامه شخصیتی هگزاکو

(فرم کوتاه و تجدیدنظر شده)

( HEXACO-PI-R )

(فرم گزارش شخصی)

 آشتون و لی بر اساس مدل شش بُعدی شخصیت در سال 2000 پرسشنامه شخصیتی هگزاکو را طراحی کرده و بعداً آن را مورد تجدیدنظر قرار دادند. پرسشنامه شخصیتی هگزاکو دارای 100 عبارت است و براساس تجدید نظر نظریه 5 عاملی شخصیت توسط آشتون و لی در سال 2004 تهیه شده است.

 پرسشنامه فعلی دارای 6 عامل: صداقت- فروتنی، تهییج پذیری، برونگرایی، سازگاری، وظیفه‌شناسی و گشودگی به تجربه است، که هر یک از این عوامل خود نیز دارای 4 مقیاس هستند. در ادامه به شرح مختصر هر یک از این عوامل می پردازیم:

1- صداقتتواضع: عاملي كه نوعاً با صداقت، بي طرفي، خلوص، فروتني و فقدان حرص و طمع كه هم در پنج و هم در شش عامل بزرگ ساختار شخصيت ديده شده است (آشتون و همكاران2004).  اضافه شدن اين بُعد به عنوان يكي از مهم ترين مشخصه هاي مدل هگزاكو واقع شد. مقیاس‌های این عامل عبارتند از: خلوص، بي‌طرفي، دوري از طمع، و عفت.

2- تهييجپذيري: با ويژگي‌هايي نظير: اضطراب، واكنش عاطفي در مقابل خاطر جمعي ( اعتماد به نفس)، سفت و سختي و شجاعت تعريف شده است. مقیاس‌های این عامل عبارتند از: ترسو بودن، اضطراب، وابستگي، و احساساتی بودن.

3- برونگرايي: این عامل با ویژگی‌هایی مانند: حراف بودن، معاشرتي، بشاش بودن در مقابل خجول، منفعل، كم تحرك بودن تعريف شده است. مقیاس‌های این عامل عبارتند از: عزت‌نفس اجتماعی، جسارت اجتماعي، اجتماعی بودن و  سرزندگي.

4- سازگاري: با ويژگي‌هايي نظير: شوخ‌طبعي، تحمل‌پذير، و دلپذيري در مقابل تندمزاجي، تحريك‌پذيري و مداخله‌گری و انتقادگری تعریف شده است.. قابل توجه است كه محتويات اين بُعد با محتويات پنج عامل بزرگ متفاوت است. مقیاس‌های این عامل عبارتند از: بخشش، ملایمت، انعطاف پذيري و صبر.

5- وظیفه شناسی: براساس مطالعات ساختار شخصيت، اين بعد از ویژگی‌های مانند: سازمان‌دهي، كارسخت، دقت، و تماميت تشكيل شده است. اين بعد تقريباً با عامل وظیفه شناسی مدل پنج عاملي برابر است. مقیاس‌های این عامل عبارتند از: سازمان‌دهي، پشت كار، كمال گرايي و احتياط مشخص شده است.

6- گشودگي به تجربه: گشودگي به تجربه در هگزاكو با چهار مقیاس: درك زيبايي شناختي، كنجكاوي، خلاقيت و غیر سنتی بودن مشخص شده است.

 

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا


+ نوشته شده در  جمعه 3 تیر1390ساعت 19:9  توسط آزمون‌یار پویا  | 

مقیاس نگرش و التزام عملی به نماز

مقیاس نگرش و التزام عملی به نماز

مقیاس نگرش و التزام عملی به نماز دارای 50 عبارت؛ و از چهار زیرمقیاس تشکیل شده است. زیرمقیاس‌ها عبارتند از:

1- اثربخشی  نماز در زندگی فردی و اجتماعی

2- توجه و عمل به مستحبات

3- التزام و اهتمام جدی برای انجام نماز

4- مراقبت و حضور قلب در نماز .

ویژگی‌های روان‌سنجی

برای ساخت مقیاس مطالعه‌ای در یک نمونه 400 نفری از نمازگزاران در دامنه سنی 18 تا 55 سال اجرا شد. نتايج به دست آمده درپژوهش انجام شده نشان داد كه مقياس نگرش و التزام عملي به نماز دارای روایی محتوا است. همچنین روایی همزمان آن با مقیاس‌های التزام عملي به اعتقادات مذهبي و جهت‌گیری مذهبی آلپورت مورد تأييد قرار گرفت. نکته قابل توجه در مقیاس ساخته شده آن است که میزان ضریب همبستگی بدست آمده با جهت‌گیری درونی مذهبی آلپورت بیشتر از جهت‌گیری بیرونی است، بنابراین به نظر می‌رسد مقیاس ساخته شده بیشتر جهت‌گیری درونی را مورد سنجش قرار می‌دهد تا بیرونی. همچنین نتايج بررسی اعتبار مقياس نگرش و التزام عملي به نماز نشان داد که مقیاس از اعتبار همسانی درونی، بازآزمایی و تنصیفی مناسبی برخوردار است. در بررسی ساختار عاملی مشاهده شد که مقیاس از چهار عامل تشکیل شده است که جمعاً 30/46 درصد از واریانس کل را تبیین می‌کند. در مجموع بنابراین مقياس نگرش و التزام عملي به نماز با گذراندن مراحل روان‌سنجی و دارا بودن اعتبار و روایی قادر به سنجش نگرش و التزام عملي نمازگزاران به نماز است. بنابراين از آن مي توان به صورت فردی و گروهی استفاده نمود.

 

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا


+ نوشته شده در  جمعه 3 تیر1390ساعت 11:4  توسط آزمون‌یار پویا  | 

پرسشنامه هوش معنوی

پرسشنامه هوش معنوی

معرفی

   هوش معنوی به زندگی درونی ذهن و ارتباط آن با هستی و وجود در جهان مربوط است. هوش معنوی توانایی فهمیدن عمیق سؤالات معنوی و بینش درونی است که سطح‌هایی چندگانه از هوش است. هوش معنوی مفهوم آگاهی از معنویت به عنوان زمینه‌ای از وجود یا به عنوان نیروی زندگی خلاق از تکامل است. هوش معنوی  هوشیاری کامل درونی، آگاهی عمیق از جسم، ماده، ارواح و معنویت است.

این آزمون در سال 1387 توسط عبداله‌زاده[1] با همکاری مهدیه کشمیری و فاطمه عرب‌عامری روی دانشجویان هنجار شده است. گروه هنجاری 280 نفر بودند که 200 نفر از آنان دانشجوی دانشگاه منابع طبیعی گرگان و 80 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام‌نور مرکز بهشهر بودند. از این تعداد 184 نفر دختر و 96 نفر پسر بودند. ابتدا پرسشنامه مقدماتی 30 سوالی توسط سازندگان آزمون تدوین گردید، و روی 30 نفر از دانشجویان اجرا گردید. پرسشنامه نهایی با 29 عبارت  و با دو زیرمقیاس "درک و ارتباط با سرچشمه هستی"  و "زندگی معنوی یا اتکاء به هسته درونی" تنظیم شد.توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا

+ نوشته شده در  پنجشنبه 5 خرداد1390ساعت 17:39  توسط آزمون‌یار پویا  | 

پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر

پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر

مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران دارای 17 عبارت است. شرر و مادوکس (1982) بدون مشخص کردن عوامل و عبارات آنها معتقدند که این مقیاس سه جنبه از رفتار شامل میل به آغازگری رفتار، میل به گسترش تلاش برای کامل کردن تکلیف و متفاوت در رویارویی با موانع را اندازه گیری می‌کند. روایی و اعتبار این مقیاس در ایران تایید شده است.

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا


 

+ نوشته شده در  یکشنبه 4 اردیبهشت1390ساعت 23:42  توسط آزمون‌یار پویا  | 

پرسشنامه هوش فرهنگی

پرسشنامه هوش فرهنگی

 محققين زيادي در جستجوي این موضوع هستند که چرا برخی افراد در موقعیت‌های فرهنگی متفاوت موثر و موفق‌تر از دیگران عمل می‌کنند و این موضوع را در زمینه‌های مختلف، مهم تلقی می‌کنند. 

هوش فرهنگي معاني مختلفي دارد كه مي‌تواند به منزله تكميل كننده يكديگر در نظر گرفته شوند. هوش فرهنگي به منظور قابليت فردي براي عمل و اداره كردن به لحاظ فرهنگي با كارايي در زمينه‌هاي گوناگون يا محيط‌هاي متعددي تعريف مي‌شود (آنگ و همکاران 2007). يعني، هوش فرهنگي بررسي مي‌كند چگونه كسي مي‌تواند زمانيكه در يك محيط بین فرهنگي محیطی که فرد از امکانات و مهارتهای آنها شناختی ندارد، خود را وفق دهد و پيشرفت كند (بریشلی و وورسلی مکنب 2006). هوش فرهنگي، نوعي هوش است كه بر روي تواناي براي درك، استدلال و رفتار در محيط‌های بين فرهنگي مختلف، متمركز مي‌شود (آنگ و همکاران 2007).

عامل انگیزشی هوش فرهنگی اشاره به ارزش‌ها، اهداف و انتظارات سودمند دارد. افرادی با سطح بالای هوش فرهنگی انگیزشی، توانایی سازگار شدن و یادگیری در حیطه زمینه فرهنگی نوین، بعلت تمایل فطری خویش به انجام چنین کارهایی را دارند (آنگ و همکاران2007).

 عامل دانشی هوش فرهنگی اشاره به دانش درونی دارد که با این فرایند و استدلال اطلاعات، سرو کار دارد   ( ارلی وآنگ 2003 ).  هوش فرهنگی دانشی، آگاهی داشتن از اختلافات میان فرهنگ‌ها را با توجه به ابعاد اساسی ارزش‌های فرهنگی را در بر می‌گیرد.

هوش رفتاری اشاره به «آشکار سازنده بیرونی یا آشکار کردن عمل دارد: یعنی آنچه که مردم انجام می‌دهند بدون اینکه به آن فکر کنند» (آنگ و همکاران 2007). افرادی با سطح بالای هوش فرهنگی رفتاری، می‌توانند دارای یک روش مناسب با زمینه‌های فرهنگی گوناگون در خصوص چنین رفتارهایی مثل صدا، زبان احوال پرسی و حرکات اجتماعی باشند (گادی کانت، تینگ تومی و چو آ[1]، 1988).

پرسشنامه هوش فرهنگی 20 سوالی که توسط آنگ و همکاران در سال 2004 طراحی شده است.این پرسشنامه دارای چهار عامل است که عبارت است از: راهبرد یا فراشناخت، دانش یا شناخت، انگیزشی، رفتاری.


توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا

+ نوشته شده در  پنجشنبه 28 بهمن1389ساعت 17:32  توسط آزمون‌یار پویا  | 

آزمون شدت لکنت-3 در کودکان پیش‌دبستانی

آزمون شدت لکنت-3  در کودکان پیشدبستانی

آزمون شدت لکنت-3 (رایلی 1994) که آزمونی معتبر و شناخته شده در زمینه سنجش شدت لکنت در جهان است و کاربرد بالینی و پژوهشی وسیعی دارد به منظور ترجمه و سنجش پایائی آن در ایران انتخاب گردید. این آزمون به سنجش شدت لکنت در کودکان پیش دبستانی، دبستانی و بزرگسالان می­پردازد و لكنت را از سه بُعد فراواني، ديرش و رفتارهاي فيزیكي همراه مورد سنجش قرار می­دهد. در پژوهشی که توسط بختیار و همکاران (2010) انجام گرفت. آزمون شدت لکنت-3 (SSI-3) در کودکان پیش دبستانی 44 تا 80 ماهه (شامل 10 پسر و 2 دختر)  مورد بررسی قرار گرفت. این آزمون شامل بخش های فراوانی لکنت، دیرش لکنت و رفتارهای فیزیکی همراه است.

 

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا

 

+ نوشته شده در  جمعه 8 بهمن1389ساعت 18:58  توسط آزمون‌یار پویا  | 

مقیاس خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی

مقیاس خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی

(CDMSE-SF)

فرم کوتاه مقیاس خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی در سال 1996 توسط بتز و همکاران به منظور ارزیابی باور فرد در مورد اینکه آیا قادر است با موفقیت تکالیف لازم برای تصمیم گیری شغلی را به انجام برساند، طراحی شده است. این آزمون بر پایه نظریه کرایت (1987) که پنج بعد را در تصمیم گیری شغلی دخیل می‌داند، تهیه شده و بنابراین دارای 5 زیرمقیاس: خود ارزیابی صحیح، جمع‌آوری اطلاعات شغلی، انتخاب هدف، برنامه‌ریزی برای آینده و حل مسئله است. هر زیرمقیاس دارای 5 عبارت است، بنابراین کل آزمون از 25 عبارت تشکیل یافته است.

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا
+ نوشته شده در  سه شنبه 9 آذر1389ساعت 17:14  توسط آزمون‌یار پویا  | 

پرسشنامه کمال­گرایی هیل

 

پرسشنامه کمال­گرایی هیل

هيل و همكاران (2004) اقدام به ساختن ابزاری نمودند كه به صورت خودگزارشی و از نوع پرسشنامه­های عینی است و بر اساس دیدگاه شناختی- رفتاری تهیه شده است.  نسخه فارسی سیاهه کمال‌گرایی با 58 عبارت و 6 زیرمقیاس که توسط هومن و سمائی در سال 1389 در نمونه ایرانی اعتباریابی، رواسازی و هنجاریابی شد و دارای 6 زيرمقياس: حساسیت بین فردی، تلاش برای عالی بودن، نظم و سازماندهی، ادراک فشار از سوی والدین، هدفمندی و استانداردهای بالا برای دیگران است.

 

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 20 آبان1389ساعت 23:14  توسط آزمون‌یار پویا  | 

پرسشنامه مقابله با شرایط پر استرس

پرسشنامه مقابله با شرایط پر استرس[1]

(CISS)

پرسشنامه مقابله با شرایط پر استرس در سال 1990 توسط اندلر و پارکر به منظور ارزیابی نحوه رویایی افراد با مشکلاتشان ساخته شد. این آزمون دارای 48 عبارت است و سه سبک مقابله اصلی، یعنی مقابله مسئله مدار، که به معنای کنترل هیجانات و برنامه ریزی برای حل گام به گام مسئله است، مقابله هیجان مدار، که در آن فرد به جای تمرکز بر خود مسئله بر هیجانات ناشی از آن تمرکز کرده و به جای حل مشکل برای کاهش دادن هیجانات منفی تلاش می‌کند و سبک مقابله اجتنابی که در فرد از روبرو شدن با مشکل اجتناب می‌کند، زیرمقیاس مقابله اجتنابی خود به دو بعد سرگرمی اجتماعی و توجه گردانی تقسیم می‌شود.

 [1] . Coping Inventory for Stressful Situations

 

 

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا
+ نوشته شده در  جمعه 30 مهر1389ساعت 12:6  توسط آزمون‌یار پویا  | 

مقیاس سازگاری اجتماعی

 مقیاس سازگاری اجتماعی[1]

(SAS)

معرفي

مقیاس سازگاری اجتماعی به عنوان یک مقیاس برآیند برای ارزیابی درمان دارویی و روان درمانی بیماران افسرده طراحی شده است. در حال حاضر از این مقیاس برای سنجش سازگاري بيماران و افراد سالم به طور گسترده‌اي استفاده مي‌شود.

استفاده روز افزون از اين مقياس خودسنجي نشان دهنده تمايل فزاينده براي ارزيابي سازگاري موفقيت‌آميز با زندگي در اجتماع، جدا از مشكلات عملكرد در نقش‌هاي خاص است. رويكرد بيشتر مربوط به بيماراني است كه نشانه‌هاي باليني قابل توجهي نداشته‌اند و درمان باليني دريافت كرده‌اند.

مبناي نظري و محتوای عبارات به كار رفته در آزمون از مصاحبۀ ساخت‌دار و نمره‌گذاري شده گرلند برای ارزیابی ناسازگاری و مطالعات تجربی اولیه به وسیلۀ پی کل[2] و ویسمن[3]  در سال 1999 گرفته شده است. اين مقیاس روابط بین فردی را در نقش‌های مختلف، شامل احساسات، رضایت، اختلاف، و عملکرد ارزیابی می‌کند. ساختار آزمون 2 بعد مجزا را نشان می‌دهد : 6 حوزه نقشي (مانند: کاری، خانوادگی) و 5 بُعد از سازگاری که برای هر کدام از حوزه نقش‌ها (متناسب با نقش) انتخاب شدند. مقیاس سازگاری اجتماعی در ابتدا به عنوان برنامۀ مصاحبه تهیه و سپس به يك آزمون خودسنجی تبدیل شد، نسخۀ خودسنجی از لحاظ ارزان بودن برای مجری سودمند است و هم چنین سوگیری مصاحبه کننده در آن اثر ندارد. نسخۀ خودسنجی به وسیلۀ پاسخ دهنده تکمیل می‌شود، امّا خویشاوندان وي نيز مي‌توانند آن را تکمیل كنند.[1]- The Social Adjustment Scale

2. Paykel

3. Myrna M. Weissman

 

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا
+ نوشته شده در  دوشنبه 12 مهر1389ساعت 19:56  توسط آزمون‌یار پویا  | 

پرسشنامه استرس شغلی بیمارستانی

پرسشنامه استرس شغلی بیمارستانی[1]

(HSS-35)

  این پرسشنامه به منظور سنجش عوامل استرس زا در محیط‌های کاری (به ویژه در محیط‌های بیمارستانی و درمانی) تدوین و طراحی شده است و مشتمل بر 35 سؤال است که 10 زیرمقیاس گرانباری (بارکاری نقش)، بی‌کفایتی (کم باری) نقش، ناسازگاری (دوگانگی) نقش، ابهام نقش، روابط با مافوق و همکار، نوبت کاری، عوامل فیزیکی، عوامل شیمیایی، عوامل بیولوژیکی و عوامل ارگونومیکی را مورد بررسی قرار می‌دهد.[1] -Hospital Stress Scale

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا


+ نوشته شده در  سه شنبه 6 مهر1389ساعت 20:13  توسط آزمون‌یار پویا  | 

پرسشنامۀ ارزش‌هاي مربوط به شغل

 پرسشنامۀ ارزشهاي مربوط به شغل[1]

 

معرفي

                   پرسشنامۀ ارزش‌هاي مربوط به شغل به منظور استفاده به صورت آنلاين توسط افراد در برنامۀ راهنمای جست و جوی شغلی از طریق رایانه توسط بابك و گور (2001) ساخته شد. در اين آزمون 22 ارزش شغلي مطرح شده است و آزمودني بايد ميزان اهميت اين ارزش‌ها را در يك طيف ليكرت 4 درجه‌اي مشخص كند. پرسشنامۀ ارزش‌هاي مربوط به شغل ارزش‌هاي ترجیح فرد را در چهار حيطۀ محيط‌كاري، وظايف شغلي، آمادگي شغلي و فرصت‌هاي شغلي مورد ارزيابي قرار مي‌دهد.

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا[1] . Work-Relevant Values Inventory

+ نوشته شده در  یکشنبه 28 شهریور1389ساعت 20:46  توسط آزمون‌یار پویا  | 

پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (ISI)

پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (ISI)[1]

معرفی

پرسشنامه سبک هویت به منظور ارزیابی جهت گیری هویت افراد توسط برزونسکی در سال 1989ساخته و در سال 1992 مورد تجدیدنظر قرار گرفت.این آزمون یک ابزار خودگزارشی 40 آیتمی است که از 4 زیرمقیاس تشکیل یافته است که 3 تا از آنها شامل سبک های هویت و چهارمین زیرمقیاس مربوط به تعهد است. زیرمقیاس های پرسشنامه سبک هویت عبارتند از:

1. زیرمقیاس جهت گیری اطلاعاتی

2. زیرمقیاس جهت گیری هنجاری

3. زیرمقیاس جهت گیری سردرگم/ اجتنابی

4. زیرمقیاس تعهد،

 

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا

 


[1] . IDENTITY STYLE INVENTORY

+ نوشته شده در  جمعه 26 شهریور1389ساعت 11:13  توسط آزمون‌یار پویا  | 

مقیاس خودكارآمدي مقابله با مشکلات

مقیاس خودكارآمدي مقابله با مشکلات[1]

معرفي

مقياس خودكارآمدي مقابله با مشکلات در سال 2006 توسط چسني و همكاران و به منظور ارزيابي خودكارآمدي مربوط به شيوه‌هاي مقابلۀ فرد در برابر مشكلات ساخته شد. اين مقياس يك آزمون 26 عبارتی است كه در آن از آزمودني خواسته شده است كه در يك مقياس ليكرت 11 درجه‌اي (از 0 = هيچ وقت نمي‌توانم از پس آن برآيم تا 10= مطمئنم كه مي‌توانم از پس آن برآيم ) مشخص كند كه هنگام مواجهه با مشكلات تا چه حد مي‌تواند هر يك از كارهاي بيان شده را انجام دهد. مقياس خودكارآمدي مقابله‌اي داراي سه زيرمقياس: استفاده از راهكارهاي مقابلۀ مسئله مدار، متوقف ساختن افكار و هيجانات منفي و كسب حمايت از جانب دوستان و خانواده است.[1] . Coping Self-Efficacy Scale

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 10 شهریور1389ساعت 13:32  توسط آزمون‌یار پویا  | 

راهنمای مقياس خودكارآمدي عمومي

  مقياس خودكارآمدي عمومي[1]

 (GSE)

معرفي

مقياس خودكارآمدي عمومي در سال 1979 توسط شواتزرو جروسلم، به منظور ارزيابي خودكارآمدي عمومي و اجتماعي ساخته شد. آزمون مذكور داراي 20 عبارت و دو زيرمقياس خودكارآمدي عمومي و اجتماعي بود. در سال 1981 شواتزر و و جروسلم آزمون را مورد بازنگري قرار داده و تعداد عبارات آن را به 10 عدد كاهش دادند. بنابراين پرسشنامۀ باورهاي خودكارآمدي فعلي داراي 10 عبارت است كه همگي ميزان خودكارآمدي عمومي را مي‌سنجند. سازۀ خودكارآمدي ادراك شده نشان دهندۀ ديد خوشبينانۀ فرد نسبت به خود است (شوارتزر1992).


 


1. General Self_efficacy Scale

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا

 

+ نوشته شده در  جمعه 5 شهریور1389ساعت 13:22  توسط آزمون‌یار پویا  | 

مقياس خلاصه ارزيابي روانپزشکي

مقياس خلاصه ارزيابي روانپزشکي[1]

(BPRS)

 معرفی

 مقياس خلاصه ارزيابي روانپزشکي (اورال[1] و گورهام[2]، 1988)، ابزار نمره‌گذاري متخصص باليني است که به منظور ارزيابي تغيير در شدت آسيب رواني ساخته شده و نمره‌ي کل آن، غالباً براي ارزيابي تأثير مداخلات درماني و همچنين براي طبقه‌بندي بيماران در زير گروه اختلالات رواني به منظور خلاصه کردن ويژگي‌هايي که ممکن است پاسخ درماني را پيش‌بيني کنند، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در محيط درماني، BPRS بيشتر به عنوان ارزيابي پاسخ به مداخلات درماني در مورد بيماران مبتلا به اختلالات سايکوتيک بکار مي‌رود.

مقياس خلاصه ارزيابي روانپزشکي، شامل 18 ماده نگراني جسماني، اضطراب، بزرگ‌منشي، خصومت، سوءظن و... است که متخصصين باليني مجرب، آن را براساس اطلاعات کسب شده در طي مصاحبه‌ي باليني و مشاهده‌ي بيماران، اجرا مي‌کنند.


[1]-Overal

[2]-Gorham[1]- The Brief Psychiatric Rating Scale

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا
+ نوشته شده در  پنجشنبه 7 مرداد1389ساعت 21:54  توسط آزمون‌یار پویا  | 

پرسشنامه تعهد سازماني

پرسشنامه تعهد سازماني

پرسشنامه تعهد سازماني مي ير و آلن در سال ۱۹۹۰ پس از بازبيني‌هاي مکرر، پرسشنامه ۲۴ عبارتی براي سنجش سه زیرمقیاس (عاطفي، مستمر و هنجاري)   تعهد سازماني ارائه شده که سوالات مربوط به هر بعد مجزا از دو بعد ديگر است.

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا
+ نوشته شده در  پنجشنبه 7 مرداد1389ساعت 21:47  توسط آزمون‌یار پویا  | 

پرسشنامه فراشناخت حالتي

پرسشنامه فراشناخت حالتي

پرسشنامه فراشناخت حالتي در سال 1996 توسط اونيل[1] و عابدي و با هدف طراحي ابزاري به منظور  به دست آوردن اطلاعاتي در مورد مهارت هاي لازم براي حل يك تكليف پيچيده (توانايي تفكر سيستماتيك دانش آموزان در مورد يك تمرين) ساخته شد. پينتريچ[2] و ديگروت[3] (1990) فراشناخت را به عنوان راهبردهايي براي برنامه ريزي،  بازبيني و تغيير شناخت فرد تعريف كرده اند. به عبارت ديگر اونيل و عابدي معتقدند فراشناخت به معناي بررسي آگاهانه و مداوم خود در مورد رسيدن به هدف و در صورت لزوم انتخاب و به كارگيري راهبردهاي مختلف است.  آنها محتواي سوالات پرسشنامه را نيز بر مبناي اين تعريف طراحي كرده اند . اين آزمون داراي 20 عبارت و چهار زيرمقياس: آگاهي، راهبرد شناختي، برنامه ريزي و بررسي خود است،2. O'Niel

3. Pintrich

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا


 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 16 تیر1389ساعت 18:13  توسط آزمون‌یار پویا  | 

پرسشنامه­ سنجش معنویت

پرسشنامه­ سنجش معنویت[1]

نسخه تجديد نظر شده

معرفي

پرسشنامه­ سنجش معنویت (هال[2] و ادواردز[3]،1996) به منظور ازيابي دو بعد رشد معنويت: آگاهي از وجود خداوند و كيفيت رابطه با خدا طراحي شده است. نسخه اوليه آزمون داراي 5 زيرمقياس: آگاهي[4]،پذيرش واقعي[5]، نااميدي[6] ،بزرگنمايي [7]و بي ثباتي[8] بود، در سال 2002 هال و ادواردز مقياس را مورد تجديد نظر قرار داده و زيرمقياس مديريت برداشت[9] را به آن افزودند، بنابراين نسخه فعلي داراي 6  زيرمقياس است. پرسشنامه سنجش معنويت يك ابزار خود گزارشي و داراي 47 عبارت است، كه بعضي از عبارات آن از دو بخش تشكيل شده است.[1] . The Spiritual Assessment Inventory

[2] . Hall

[3] . Edwards

[4] . Awareness

[5]. Realistic Acceptance

[6] . Disappointment

[7] . Grandiosity

[8] . Instability

[9] . Impression Management

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا


+ نوشته شده در  شنبه 15 خرداد1389ساعت 10:42  توسط آزمون‌یار پویا  | 

مقیاس چند بعدی کمال گرایی فراست

مقیاس چند بعدی کمال گرایی فراست[1]

(FMPS)

 معرفي

مقیاس چند بعدی کمال گرایی فراست (فراست و همكاران،1990) به منظور ارزيابي ابعاد مختلف كمال گرايي ساخته شده است. اين آزمون داراي 35 عبارت است و آزمودني بايد در يك مقياس ليكرت 5 درجه‌اي (از كاملاً مخالفم =1 تا كاملاً موافقم = 5 ) ميزان موافقت يا مخالفت خود با هر یک از عبارات آن را مشخص نمايد. مقیاس چند بعدی کمال گرایی فراست داراي 6 زيرمقياس: نگراني در مورد اشتباهات[2]، ترديد نسبت به اعمال[3]، انتظارات والدين[4]، انتقاد والدين[5]، استانداردهاي فردي[6] و نظم و ترتيب[7] است، به علاوه نمرۀ كمال گرايي كلي از طريق جمع كردن نمرۀ همۀ 35 عبارت آزمون به دست مي‌آيد. نمرۀ بالا در اين آزمون حاكي از كمال گرايي بالاي فرد در حيطۀ مورد نظر است.

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا1 . The Frost Multidimensional Perfectionism Scale

2. Concern over Mistakes

3. Doubts about Actions

4. Parental Expectations

5. Parental Criticism

6. Personal Standards

7. Organization

+ نوشته شده در  پنجشنبه 6 خرداد1389ساعت 20:21  توسط آزمون‌یار پویا  | 

آزمون دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان

آزمون دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان

(IPPA-R)

نسخۀ تجدید نظر شده

معرفی

      آزمون دلبستگی به والدین و همسالان (آرمسدن[1] و گرینبرگ[2]،1987) به منظور ارزیابی  تصور نوجوانان در مورد ابعاد مثبت و منفی عاطفی/ شناختی رابطه با والدین و دوستان صمیمی شان ، بر پایۀ نظریۀ دلبستگی بالبی ساخته شد. این آزمون دارای سه زیرمقیاس: میزان اعتماد، کیفیت رابطه و میزان خصومت و احساس بیگانگی است. نسخۀ اصلی آزمون دارای دو بخش بود، که یکی از این بخش‌ها مربوط به دلبستگی به والدین (پدر و مادر با هم) و بخش دیگر مربوط به دلبستگی به دوستان بود. بخش مربوط به دلبستگی به والدین دارای 28 عبارت و بخش مربوط به دلبستگی به والدین دارای 25 عبارت است .

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا


[1] . Armsden

[2] . Greenberg

+ نوشته شده در  جمعه 24 اردیبهشت1389ساعت 16:59  توسط آزمون‌یار پویا  | 

پرسشنامه گرايش به تفكر انتقادي

پرسشنامه گرايش به تفكر انتقادي[1](CTDI)

معرفي

پرسشنامه گرايش به تفكر انتقادي (ريكتس[2]،2003) يك ابزار خود گزارشي است كه ميزان تمايل به تفكر نقادانه را مي‌سنجد. تفكر انتقادي، تفکری است با استفاده از راهبردها یا مهارت‌های شناختی، که احتمال دستیابی به بازده مطلوب را بالا می‌برد. اين پرسشنامه داراي 33 عبارت و و سه زيرمقياس: خلاقيت[3] (11 عبارت)، باليدگي[4] (9 عبارت) و تعهد[5] (13 عبارت) است. اين مقياس پس از آنكه مور[6]، رود[7] و پنفيلد[8] (2003) به نتايج متفاوت و مهمي درباره پرسشنامه گرايش به تفكر نقادانه كاليفرنيا (CCTDI)[9] دست يافتند، طراحي شد. ريكتس سعي كرد يك مقياس كوتاه‌تر، تاثيرگذارتر و پاياتر تهيه كند، پرسشنامه گرايش به تفكر انتقادي بر اساس مقياس تفكر انتقادي فاسيون[10] (1990) ساخته شده است.1. Critical Thinking Dispositions Inventory

 

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا
+ نوشته شده در  یکشنبه 29 فروردین1389ساعت 22:30  توسط آزمون‌یار پویا  | 

فهرست ارزیابی خودکشی یوفیت

فهرست ارزیابی خودکشی یوفیت[1](SAC-Y)

فهرست ارزیابی خودکشی(SAC)یک سیاهۀ 60 عبارتی است که در سال 2003 توسط یوفیت، به منظور تخمین میزان کشنده یا مرگبار بودن اقدام به خودکشی اخیر یا اقدام بالقوۀ به خودکشی در آینده تهیه شده است. عبارات این فهرست بر مبنای شاخص‌های مهم بالینی مربوط به خودکشی که در پژوهش‌های تجربی مشخص شده بودند، انتخاب شده‌اند. برحسب میزان اهمیت هر یک از این عوامل وزنی به آنها داده شده است.

[1]  Suicide Assessment Checklist –Yufit

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا
+ نوشته شده در  چهارشنبه 18 فروردین1389ساعت 20:27  توسط آزمون‌یار پویا  | 

فهرست ارزیابی خودکشی راجرز

فهرست ارزیابی خودکشی راجرز (SAC-R)[1]

سیاهۀ ارزیابی خودکشی راجرز[1] فرم تجدید نظر شدۀ مقیاس خطر خودکشی خط بحران (راجرز و الکساندر، 1988) است که در سال 1990 توسط راجرز تهیه شده است. این فهرست دارای 21 عبارت است که میزان خطر اقدام به خودکشی را ارزیابی می‌کند. 12 عبارت مربوط به وضعیت مراجع و خصوصیات دموگرافیک، 9 عبارت مربوط به موقعیت روان‌شناختی، روانی ـ اجتماعی و بالینی است. 9 عبارت مربوط به موقعیت روان شناختی، روانی ـ اجتماعی و بالینی، برحسب یک مقیاس 1 تا 5 نمره‌گذاری می‌شوند و نمره‌گذاری 12 عبارت دیگر نیز بر مبنای وزن هر عامل (عبارت) در پژوهش‌های پیشین، انجام شده است.


[1] . Rogers[1] . Suicide Assessment Checklist

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا
+ نوشته شده در  یکشنبه 15 فروردین1389ساعت 20:8  توسط آزمون‌یار پویا  | 

ابزار سنجش خانواده

ابزار سنجش خانواده (FAD)[1]

ابزار سنجش خانواده (FAD)، یک پرسشنامۀ 60 عبارتی است که برای سنجش کارکرد خانواده توسط اپشتاین[1]، بالدوین[2] و بیشاپ[3] در سال 1983 بنا بر الگوی مک مستر[4] تدوین شده است. برای افزایش روایی 7 عبارت به سه مقیاس از نسخۀ 53 ماده‌ای اولیۀ آن اضافه شده است که برای اندازه‌گیری ابعاد مدل مک مستر از کارکرد خانواده یعنی حل مساله، ارتباط، نقش‌ها، پاسخ دهی عاطفی، آمیختگی عاطفی و کنترل رفتار ساخته شده است و یک ارزیابی از کارکرد کلی نیز به دست می‌دهد، بنابراین دارای 7 زیرمقیاس است. به طور خلاصه حل مساله نشانۀ توانایی خانواده برای حل مشکلات و نیز مراحلی که برای این کار طی می‌کنند، است.[1] . Epstein

[2] . Baldwin

[3] . Bishop

[4] . Mcmaster[1] . Family Assessment Device

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا
+ نوشته شده در  جمعه 13 فروردین1389ساعت 20:6  توسط آزمون‌یار پویا  | 

پرسشنامه تحريف‌هاي شناختي

پرسشنامه تحريفهاي شناختي

        پرسشنامۀ تحریف‌های شناختی یک ابزار محقق ساخته است. با هدف دستیابی به ابزاری آسان برای آگاهی از تحریف‌های شناختی استفاده شده در زندگی روزمره ساخته شده است و از آنجایی که بسیاری از مشکلات و هیجانات نامناسب ما از سوی تفکرات نامعقولمان است، آگاهی از این تفکرات برای رهایی از بخش عظیمی از مشکلات و مداخلات موجود در زندگی ضروری است.

    پرسشنامۀ مورد نظر شامل 20 عبارت که به سنجش تحریف‌های شناختی مطرح شده توسط آلبرت آلیس پرداخته و هر تفکر نامعقول تعداد 2 عبارت را به خود اختصاص داده است. به این ترتیب عبارات تحریف شمارۀ1 (تفکرهیچ یاهمه چیز)، تحریف شمارۀ2 (تعمیم مبالغه آمیز)، تحریف شمارۀ3 (فیلترذهنی)، تحریف شمارۀ4 (بی‌توجهی به امرمثبت)، تحریف شمارۀ 5 (نتیجه‌گیری شتابزده) ذهن خوانی و تفکر اشتباه پیشگو می‌شود، تحریف شمارۀ 6 (درشت بینی-ریزبینی)، تحریف شمارۀ 7 (استدلال احساسی)، تحریف شمارۀ 8 عبارات (باید؛ بهتر) است، تحریف شمارۀ 9 (برچسب زدن)، و تحریف شمارۀ 10 (شخص سازی)، را مورد سنجش قرار می‌دهند.

 

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا
+ نوشته شده در  سه شنبه 10 فروردین1389ساعت 20:3  توسط آزمون‌یار پویا  | 

پرسشنامه رجحان شغلی

پرسشنامه رجحان شغلی[1]

معرفی آزمون :آزمون رجحان شغلی به منظور تشخیص تفاوت های فردی در جهت گیری انگیزشی درونی و بیرونی در سال 1994 توسط آمابایل[2] و همکارانش[3] ساخته شد. این آزمون تمام عناصر مربوط به انگیزش درونی ( خود- تعیینی، شایستگی، انجام تکلیف، کنجکاوی، لذت و علاقه) و انگیزش بیرونی (رقابت، ارزیابی، بازشناسی، پول و دیگر مشوق های ملموس و مجبور شدن به وسیلۀ دیگران) را در بر می گیرد. این آزمون یک ابزار خودگزارشی و دارای 30 آیتم است .  نمرۀ آزمودنی در دو زیر مقیاس انگیزش درونی و انگیزش بیرونی محاسبه شده و نمرۀ بالاتر نشانگر جهت گیری انگیزشی آزمودنی است.[1] . Work Preference Inventory

[2] . Teresa M. Amabile

[3] . Karl G. Hill, Beth A. Hennessey, and Elizabeth M. Tighe

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا
+ نوشته شده در  چهارشنبه 5 اسفند1388ساعت 23:42  توسط آزمون‌یار پویا  | 

پرسشنامه مهارت‌های اجتماعی

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی

پرسشنامه­ی مهارت‌های اجتماعی ایندربیتزن و فوستر[1](1992)، حاوی 39 عبارت پنج گزینه­ای است که آزمودنی پاسخ خود را در مورد هر عبارت در دامنه‌ای از گزینه‌‌‌های اصلاً صدق نمی‌کند تا همیشه صدق می‌کند ابراز می‌نماید.

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا

+ نوشته شده در  سه شنبه 27 بهمن1388ساعت 22:54  توسط آزمون‌یار پویا  | 

مقیاس شیوه های برخورد در اختلافات زناشویی اشتراوس

مقیاس تجدید نظر شدۀ شیوه های برخورد در اختلافات زناشویی اشتراوس(CTS-2)[1]

 معرفی

        مقیاس شیوه‌های برخورد در اختلافات زناشویی، نسخۀ تجديد نظر شدۀ مقياس روش‌های برخورد در اختلاف زناشويی است که در سال 1996 توسط اشتراوس[2]، هامبی[3]، بونی- مک کوی[4] و شوگرمن[5] به منظور ارزیابی پنج خرده مقیاس خشونت جسمی[6] ، خشونت روانی[7]، آزار جنسی[8]، آزار کلامی[9] و آسیب[10] ساخته شده است. در این مقیاس به منظور سنجش زيرمقیاس آزار جنسی از 7 عبارت، خشونت جسمی 12 عبارت، خشونت روانی(عاطفی) 7 عبارت، آزار کلامی 6 عبارت و آسیب از 6 عبارت استفاده شده است.

        زيرمقياس آزار جنسی شامل 3 سطح آزار (اصرار، تهديد به خشونت، خشونت عملی) و 3 نوع فعاليت جنسی (تناسلی، مقعدی و دهانی) است. زيرمقیاس آزار کلامی نیز به دو سطح عاطفی و شناختی تقسیم شده است.[1] . The Revised Conflict Tactics Scales

[2] .Straus.

[3] . Hamby

[4] . Boney-McCoy

[5] . Sugarman

[6] . Physical Assault

[7] . Psychological Aggression

[8] . Sexual Coercion

[9]. Negotiation

[10] . Injury

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا
+ نوشته شده در  شنبه 10 بهمن1388ساعت 21:4  توسط آزمون‌یار پویا  | 

مقیاس تجدید نظر شدۀ استرس پرستاری (ENSS)

مقیاس تجدید نظر شدۀ استرس پرستاری (ENSS)[1]

مقياس (ENSS) نسخۀ تجديد نظرشده مقياس استرس پرستاری (NSS[2]) است که  توسط گری تافت و اندرسون[3] (1981) تهیه شده است. در سال 2000 فرنچ و همکارانش به منظور شناسایی موقعیت های استرس زایی که در (NSS) ذکر نشده بود و همچنین افزایش دامنۀ کاربرد این مقیاس، آن را مورد تجدید نظر قرار دادند.

این ابزار،   9 زیرمقياس: مرگ و مردن، تعارض با پزشكان، عدم آمادگی هيجانی کافی، مشكلات در رابطه با همكاران، مشكلات در رابطه با سرپرستاران، حجم كار، عدم اطمینان در مورد درمان‌ها، بيماران و خانواده‌های آنها و تبعيض است.[1] . Expanded Nursing Stress Scale

[2] . Nursing Stress Scale

[3] . Anderson

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا
+ نوشته شده در  شنبه 3 بهمن1388ساعت 20:48  توسط آزمون‌یار پویا  | 

پرسشنامه افسردگي بك -2 (BAI-II)

پرسشنامه افسردگي بك -2[1](BAI-II)

      پرسشنامه افسردگي بك ويرايش دوم (II ـ BDI) شكل بازنگري شده پرسشنامه افسردگي بك است. كه جهت سنجش شدت افسردگي تدوين شده است (بك، براون و استير، 2000). فرم تجديد نظر شده پرسشنامه افسردگي بك در مقايسه با فرم اوليه بيشتر با DSM-IV همخوان است. علاوه بر آن ويرايش دوم اين پرسشنامه، تمامي عناصر افسردگي را بر اساس نظريه شناختي افسردگي نيز پوشش مي‌دهد.[1] - Beck Depression Inventory

 

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا
+ نوشته شده در  یکشنبه 27 دی1388ساعت 20:41  توسط آزمون‌یار پویا  | 

مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر