پرسشنامه، تست و آزمون‌های روان‌شناسی

حضرت زهرا سلام الله علیها فرموده اند: کسی که عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد، پروردگار بزرگ، برترین مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد.

سلامت روانی

 

آزمون یار پویا

 

مجموعه مقالات زیر در قالب یک  CDارائه می گردد .

 

1.       ارتباط دعا با سلامت روانی و عملکرد شغلی

 

2.       بررسی رابطه متغیر شخصیتی افزایش دهنده و کاهش دهنده درد (میزان تحمل درد در افراد) و سلامت روانی

 

3.       بررسی وضعیت سلامت روانی دانش آموزان و عوامل مؤثر بر آن

 

4.       بررسی وضعیت سلامت روانی دانش آموزان

 

5.       بررسی عوامل استرس زا، راهبردهای مقابله و رابطه آن با سلامت روانی در افراد نابارور

 

6.       بررسی وضعیت سلامتی روانی کارکنان شرکت نفت

 

7.       بررسی سلامت روانی فرزندان 18-15 ساله جانبازان

 

8.       بررسی رابطه میان پنج عامل بزرگ شخصیت، سبک های مقابله ای و سلامت روانی در دانشجویان

 

9.       ابعاد رابطه میان جهت گیری مذهبی و سلامت روانی و ارزیابی مقیاس جهت گیری مذهبی

 

10.   بررسی تأثیر مشاوره بر سلامت روانی والدین کودکان کم شنوا

 

11.   بررسی وضعیت سلامت روانی جانبازان شیمیایی ناشی از گاز خردل

 

12.   بررسی تأثیر روزه داری بر وضعیت سلامت روانی

 

13.   مقایسه سلامت روانی مادران کودکان دچار اختلال روانپزشکی با گروه گواه

 

14.   مقایسه وضعیت سلامت روانی دانشجویان کارآموز پزشکی و پیراپزشکی

 

15.   وضعیت رفتاری کودکان و سلامت روانی والدین در خانواده های چند همسری

 

16.   بررسی ارتباط فرسودگی شغلی و سلامت روانی در حرفه مامایی و پرستاری

 

آزمون یار پویا

 

 

+ نوشته شده در  شنبه ۶ بهمن۱۳۸۶ساعت 10:22  توسط آزمون‌یار پویا  |